Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Ženské rehole

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa (SDR)
 • Kláštorná 101/9, 086 41 Raslavice
  054 479 23 18
 • Cimborkova 22, 040 01 Košice
  055 632 05 21
 • Nám. Jana Pavla II. 2059/2, 069 01 Snina
  0917 587 088

 

 
Congregatio Jesu (CJ)
 • Pod Papierňou 67, 085 01 Bardejov
  054 474 68 06
 • Dom Márie Wardovej 
  Tarasa Ševčenka 9, 080 01 Prešov
  051 773 28 81
 • Dom sv. Jozefa 
  Kmeťovo stromoradie 6, 080 01 Prešov
  051 746 29 11
 • Lichardova 33, 040 01 Košice
  055 694 15 03
 • Sancta Maria
  Konštantínova 2, 080 01 Prešov
  051 772 58 99
 • Jarovnice 80, 082 23 Jarovnice
  051 286 15 52
 • ul. SNP 19, 086 33 Zborov
  054 479 88 23

 

 
Spoločnosť sociálnych sestier (SSS)
 • Stará spišská cesta 3, 040 01 Košice
  0904 704 753

 

 
Rímska únia rádu sv. Uršule (OSU)
 • Hlavná 66, 040 01 Košice
  055 622 36 32

 

 
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (DKL)
 • Smetanova 6, 040 01 Košice-Juh
  055 625 06 91
 • Pod Papierňou 1555/16, 085 01 Bardejov
  0903 982 534

 

 
Kongregácia školských sestier sv. Františka (OSF)
 • Komunitno - pastoračné centrum Jána Pavla II. 
  Švábska 22, 080 05 Prešov
  051 771 34 56
 • Moravská 62, 040 01 Košice
  055 633 23 00
 • 082 37 Široké 368
  0903 982 007

 

 
Kongregácia sestier dominikánok (OP)
 • Konvent Krista Kráľa
  Moyzesova 10, 040 01 Košice
  055 622 45 58
 • Konvent sv. Dominika, 082 53 Petrovany 115
  051 779 76 11
 • M. R. Štefánika 29, 082 22 Šarišské Michaľany
  0908 615 009

 

 
Kongregácia školských sestier de Notre Dame
 • Skladná 11, 040 01 Košice-Juh
  0910 974 424
 • Dlhá 235/15, 093 01 Vranov nad Topľou
  057 446 11 12
  0915 916 942

 

 
Rád bosých karmelitánok Prebl. P. Márie z Hory Karmel (OCD)
 • Jána Pavla II. 7, 040 23 Košice
  055 643 17 65

 

 
Inštitút milosrdných sestier Sv. Kríža (SCSC)
 • Hlavná 119, 044 57 Haniska pri Košiciach
  055 693 01 27
 • Lúčka – Potoky 156, 082 71 Lipany
  051 457 35 17

 

 
Inštitút dcér Panny Márie Pomocnice (FMA)
 • Cyrila a Metoda 13, 071 01 Michalovce
  056 643 10 57
 • Lipová 23, 066 01 Humenné
  057 775 74 65
 • Trieda SNP 61/A, 040 23 Košice
  0914 322 489
 • Drábova 12, 040 23 Košice-KVP 
  055 645 19 72
  0911 780 261

 

 
Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského (CFSF)
 • Dlhá 48/542, 089 01 Svidník
  054 752 09 43

 

 
Kongregácia Dcér Božskej lásky (FDC)
 • Omská 31, 040 01 Košice-Juh
  055 625 07 98
 • Kláštor sv. Terezky 
  Farská 1, 071 01 Michalovce
  056 643 19 53

 

 
Kongregácia sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie (NP)
 • 065 45 Plavnica 237
  052 439 31 51

 

 
Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva (KMBM)
 • 094 22 Nižný Hrušov 41
  057 448 31 66
 • Táborská 7, 040 01 Košice-Juh
  055 677 02 77

 

 
Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok
 • Školská 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
  056 649 46 64
 • Lúčna 16, 040 15 Košice-Šaca
  055 684 12 25

 

 
Laické združenie sestier Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej
 • Lesné 73, 071 01 Michalovce
  056 649 80 84

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová