Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Pápežské misijné diela

 


 

Pápežské misijné diela sú ústredná organizácia Katolíckej cirkvi, ktorá sa stará o rast a rozvoj celej misijnej cirkvi. Vo veriacich rozvíja misijného ducha a organizuje finančnú pomoc pre zahraničné misie. Pápežské misijné diela pôsobia vo vyše 140 krajinách sveta.

Pomáha v zahraničných misiách. Učí ľudí v misiách efektívne hospodáriť, vedie ich k rešpektovaniu ľudskej dôstojnosti, k solidarite a tolerancii. Podporuje asi 44 000 škôl, 5 500 nemocníc a a iných sociálnych zariadení. Pomáha  katechétom, poskytuje prostriedky na stavbu a opravu cirkevných budov či pastoračných zariadení, podporuje činnosť katolíckych médií. Stará sa každoročne o viac ako 3 milióny chudobných detí, sirôt a starých ľudí, podporuje takmer 70 000 bohoslovcov v  754 misijných seminároch a 2 000 novokňazov.

 


 

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy
Hlavná 80
080 01 Prešov

pmdke.sk

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová