Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Diecézna kúria

 Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup-metropolita

 Mons. Marek Forgáč
pomocný biskup, generálny vikár

 


 

Mgr. Zoltán Pásztor
Biskupský vikár pre zmiešané slovensko-maďarské farnosti, pastoráciu rómov a misijné diela
 
 • 055 68 28 108
 • pasztor.zoltan@abuke.sk

 

ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov
 

 • 055 68 28 148
 • sostak.vladimir@abuke.sk

 


 

Mons. JCDr. Peter Holec
Súdny vikár
 
 • 055 68 28 110
 • holec.peter@abuke.sk

 
ThLic. Ján Urban, MBA
Moderátor – riaditeľ ABÚ
 
 • 055 68 28 222
 • moderator@abuke.sk

 


 

Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD.
Kancelár
 
 • 055 68 28 107
 • abukosice@abuke.sk

 
Mgr. Jozef Vihonský
Vicekancelár
 
 • 055 68 28 107
 • abukosice@abuke.sk

 


 

ThDr. Jozef Kmec, PhD.
Osobný tajomník arcibiskupa a ceremonár
 
 • 055 68 28 102
 • arcibiskup@abuke.sk

 
Ing. Anna Weberová
Diecézna ekonómka
 
 • 055 68 28 333
 • weberova.anna@abuke.sk

 


 

Ing. Jaroslav Fabian
Hovorca ABÚ
 
 • 0907 916 677
 • fabian.jaroslav@abuke.sk

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová