Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Rady a komisie

PRESBYTERSKÁ RADA
Členovia na základe úradu:
 • Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup, generálny vikár
 • Mons. Peter Holec, súdny vikár
 • Mons. Zoltán Pásztor, biskupský vikár
 • Vdp. Vladimír Šosták, biskupský vikár
 • Vdp. Ján Urban, moderátor – riaditeľ ABÚ
 • Mons. Juraj Kamas, kancelár
 • Vdp. Štefan Novotný, rektor kňazského seminára
 
Členovia zvolení kňazmi:
 • Vdp. Pavol Bugoš, farár
 • Vdp. Tomáš Čap, farár
 • Vdp. Marcel Jurč, administrátor farnosti
 • Vdp. Juraj Jurica, kaplán UPC
 • Vdp. Jozef Kozák, farár
 • Vdp. Marek Kunder, prefekt propedeutického ročníka
 • Vdp. Jozef Ondovčák, farár
 • Vdp. Marek Rojak, farár
 • Vdp. Peter Sepeši, farár
 
Členovia menovaní:
 • Mons. Bartolomej Gábor, farár
 • Vdp. Ferdinand Jurčišin, farár
 • Vdp. Allan Tomáš, farár
 

 

KOLÉGIUM KONZULTOROV
 • Mons. Marek Forgáč
 • Mons. Peter Holec
 • Vdp. Ferdinand Jurčišin
 • Vdp. Juraj Jurica
 • Mons. Juraj Kamas
 • Vdp. Štefan Novotný
 • Vdp. Jozef Ondovčák
 • Mons. Zoltán Pásztor
 • Vdp. Ján Urban
 

 

DIECÉZNA EKONOMICKÁ RADA
Tajomník:
 • Jozefína Hvastová
 
Členovia:
 • Vdp. Slavomír Bakoň
 • Richard Kovalčík
 • Vdp. Marek Kreheľ
 • Vdp. František Mariňák
 • Erich Nováček
 • Vdp. Peter Sykora
 

 

KOMISIA PRE NOVÚ EVANJELIZÁCIU
Predseda:
 • Vdp. Vladimír Šosták
 
Členovia:
 • Mons. Marek Forgáč
 • Mons. Anton Fabian
 • Jaroslav Fabian 
 • Vdp. Igor Giboda
 • Vdp. Vladimír Juhás
 • Vdp. Juraj Jurica
 • Vdp. Jozef Kozák 
 • Vdp. Juraj Pigula, OSA
 

 

KOMISIA PRE KATECHÉZU
Predseda:
 • Vdp. Vladimír Šosták
 
Členovia:​​
 • Zuzana Hovancová
 • Vdp. Ján Jenčo 
 • Vdp. Peter Sykora 
 • Vdp. Jozef Vihonský
 

 

KOMISIA PRE PERMANENTNÚ FORMÁCIU KŇAZOV
Predseda:
 • Mons. Marek Forgáč
 
Členovia:
 • Vdp. Peter Fogaš
 • Vdp. Pavol Hrabovecký
 • Vdp. Štefan Novotný
 • Vdp. Patrik Šarišský
 

 

KOMISIA PRE PASTORÁCIU RODÍN
Predseda:
 • Vdp. Ladislav Cichý
 
Členovia:
 • Pavol Hric 
 • Vdp. Anton Janič
 • Richard Kucharčík
 • Iva Mocáková
 • Katarína Nováková
 • Vdp. Martin Rečlo
 • Vdp. Perer Sykora
 • Vdp. Dušan Škurla
 • Julian Tomaštík
 

 

KOMISIA PRE PASTORÁCIU RÓMOV
Predseda:
 • Vdp. Peter Bešenyei, SDB
 
Členovia:
 • Vdp. Radoslav Gejguš
 • Mons. Zoltán Pásztor
 • Vdp. Peter Varga, SDB
 • sr. Silvia Zábavová, CJ
 

 

KOMISIA PRE EKUMENIZMUS
Predseda:
 • Vdp. Radoslav Lojan
 
Členovia:
 • Vdp. Miroslav Gira
 • Zora Kucharská
 • Vdp. Dominik Macák
 • Vdp. Ladislav Varga
 

 

KOMISIA PRE LITURGIU
Predseda:
 • Vdp. Andrej Krivda
 
Členovia:
 • Mons. Peter Holec
 • Mons. Gabriel Ragan
 • Vdp. Jozef Pekár
 • Vdp. Ján Veľbacký
 

 

KOMISIA PRE POSVÄTNÝ STAV A MINISTÉRIA
Predseda:
 • Mons. Pavol Dráb
 
Členovia:
 • Vdp. Imrich Degro
 • Vdp. Andrej Kačmár
 • Mons. Juraj Kamas
 • Vdp. Jozef Kohut
 • Vdp. Štefan Novotný
 

 

KOMISIA PRE POSVÄTNÉ MIESTA
Predseda:
 • Mons. František Šándor
 
Členovia:
 • Vdp. Aurel Halajčík
 • Vdp. Roman Haško
 • Vdp. Roman Matisovský
 • Marián Sitarčík
 

 

KOMISIA PRE SPRÁVU CIRKEVNÉHO MAJETKU
Predseda:
 • Anna Weberová
 
Podpredseda:
 • Vdp. Patrik Vojtek
 
Členovia:
 • Vdp. Peter Novák
 • Matej Sýkora
 • Vdp. Branislav Varga

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová