Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Ordo virginum


 

Zvyk zasväcovať panny bol už v prvotnej kresťanskej Cirkvi. Obrad zasvätenia panien sa počíta za jeden z najvzácnejších pokladov rímskej liturgie a v prvotnej Cirkvi bol často slávený. Počas storočí postupne vymizla táto forma zasväteného života. Druhý vatikánsky koncil ju však znovu uviedol do života a táto starobylá forma zasvätenia ukázala svoju prekvapujúcu silu. Tým sa prijal zvyk prvotnej Cirkvi mať zasvätené panny aj mimo kláštorov. Tie podľa svojho stavu a chariziem žijú vo svete a pod vedením diecézneho biskupa sa venujú apoštolskej činnosti a posvätnej modlitbe a tak prispievajú k svätosti Cirkvi a dobru blížnych.

 


 

ordovirginum-sk.webnode.sk

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová