Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Kňazský seminár


 

Kňazský seminár je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vychováva kňazov pre arcidiecézu a rehoľné spoločenstvá. Prvým formátorom kandidátov kňazstva je diecézny biskup. V seminári je biskup prítomný službou rektora, ostatných predstavených a profesorov, ktorí sú s ním úzko spojení. Pred cirkevnou a občianskou autoritou zastupuje seminár rektor. Je aj prvým vykonávateľom a koordinátorom výchovy seminaristov. V tejto úlohe mu pomáha vicerektor, ktorý je zodpovedný za ekonomickú a metriálno-techniskú stránku seminára.

 


 

Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 
Hlavná 91
042 03 Košice

www.kske.sk

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová