Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Pro-life


 

Úrad pre apoštolát ochrany života bol v našej arcidiecéze zriadený 1. júla 2014 ako odpoveď na rastúce a naliehavé potreby našej spoločnosti. Úlohou diecézneho koordinátora pre apoštolát ochrany života je predovšetkým ohlasovanie plnej pravdy o dôstojnosti ľudského života. Má podnecovať a napomáhať aktivitám, ktoré sú zamerané na scitlivovanie povedomia o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.

 


 

Apoštolát ochrany života
Kováčska 48
040 01 Košice

www.zazivot.sk

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová