Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Arcidiecézne centrum pre rodinu

 


 

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach (ACR) zriadil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober ako cirkevnú verejnú právnickú osobu, s platnosťou od 19. marca 2018. Je ustanovené na podporu pastoračnej starostlivosti o manželstvo a rodinu na území Košickej arcidiecézy.

ACR sa riadi kánonickými normami, dokumentami Apoštolského stolca o manželstve a rodine, dekrétom Kresťanská rodina Košickej diecéznej synody (2006), vlastným štatútom a usmerneniami diecézneho biskupa, ktorému v ich príprave pomáha Komisia pre pastoráciu rodín.

 


 

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach 
Hlavná 89
040 01 Košice

 

web: www.rodinake.sk

email: rodina@abuke.sk


facebook: https://www.facebook.com/acrke

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová