Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
28. marca 2024

Missa Chrismatis 28. marca 2024 v košickej katedrále

Vo Štvrtok svätého týždňa dopoludnia  v zaplnenej  košickej katedrále Sv. Alžbety   kňazi z celej diecézy obklopili svojho biskupa, aby spolu s ním slávili Eucharistiu, pripojili sa k požehnávaniu olejov na pomazanie  chorých a katechumenov a koncelebrovali pri svätení krizmy - zmesi oleja a vonného balzamu, ktorá sa používa sa pri krste, birmovaní, kňazskej a biskupskej vysviacke. 

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober svoju homíliu adresoval predovšetkým svojím kňazom.

Tu je je celé znenie: Milý brat v biskupskej službe, biskup Marek, bratia kňazi, diakoni, ctihodné rehoľné sestry, seminaristi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

Znovu po roku sa stretávame, aby sme sa posilnili vo vedomí spolupatričnosti, aby sme nezabudli že patríme k sebe a že iba takto zjednotení môžeme napĺňať Ježišovu misiu. A preto si chceme obnoviť naše kňazské sľuby, a požehnať oleje katechumenov i chorých a posvätiť krizmu. Tu si uvedomujeme, že sa navzájom potrebujeme, lebo najväčšou prekážkou pre pôsobenie Božieho Ducha, aj v rámci aktuálne oživovanej synodality, je izolácia a individualizmus.

Presne pred 35-timi rokmi, na Zelený štvrtok, tu na tomto mieste odznela skvelá pamätná homília otca kardinála Jozefa Tomka, v blahej pamäti. Bol to začiatok brieždenia a svitania na slobodné časy. Z jeho vtedajších výrokov mi okrem iného  najviac zarezonovalo jeho slovo o vernosti a poslušnosti voči pápežovi. Povedal: Nariadenia Svätého Otca sa nekomentujú, ale plnia!“

Vraciam sa k týmto jeho slovám aj po rokoch, pretože práve v dnešnej dobe a aj medzi nami kňazmi sme si akosi zvykli kriticky pristupovať k vyjadreniam i odporúčaniam Svätého Otca v rôznych témach. Niekedy príliš rýchlo a vopred hodnotíme, aj keď nepoznáme súvislosti. A netýka sa to iba nedávneho vyhlásenia Fuducia supplicans o pastoračnom význame požehnania. Aj témy ako očkovanie, vojna na Ukrajine či prijímanie na ruku, dokázali poriadne rozhádať a rozdeliť aj nás kňazov.

A tak, prirodzene vznikajú rôzne skupinky a partie kňazov, čo ešte nemusí byť zlé. Horšie je, keď sa tieto skupiny radikalizujú a vnímajú tých ostatných ako nepriateľov, ako menej dokonalých, hlúpych či dokonca nehodných. Tak sa začínajú boje a zbytočné rozdelenia, alebo sa kňazi začnú radšej izolovať a už sa nechcú stretávať s nikým.

Spomínam si na časy, keď som bol mladší, žili sme v režime totality. Aj vtedy sa medzi kňazmi vytvárali rôzne skupinky a partie. Boli medzi nami aj tzv. „pacemáci“, ktorí mali svoje záujmy, každého spájalo niečo iné. Ale podstatné bolo, že sme sa na každé naše stretnutie tešili, vedeli sme si dopriať, povystrájať, zasmiať sa, zažiť aj vážne veci a spoločne sa modliť. Na jednej strane nás spájal strach z neustálej kontroly štátnej moci, a na strane druhej nás stmeľovala veľká dôvera voči sebe navzájom. Toto nás držalo nad vodou.

Milí bratia, jeden z problémov, prečo dnes kňazi rezignujú a odchádzajú zo služby je to, že ich kňazstvo nenapĺňa. Mnohí, ktorí mi za tie roky hovorili o svojich dôvodoch prečo odchádzajú, povedali, že všetko začalo bezmyšlienkovitým automatizmom, keď svoju službu konali iba zo zotrvačnosti, bez osobného záujmu a nasadenia, bez citlivosti na Božie veci. A ďalším najčastejším dôvodom bolo to, že sa cítili opustení, neprijatí, nepochopení a osamelí. Až potom, následne, prišli do cesty iné podnety či vzťahy.

Keď sa po tých niekoľkých desaťročiach obzerám naspäť, subjektívne konštatujem, že aj tých kňazských odchodov by bolo menej, keby sa kňazi viac stretávali a povzbudzovali sa.

Čím to je, že sme si niekedy tak vzdialení, že sme k sebe menej prajní, až neprajní, akoby nejakí konkurenti a nepriatelia?!

Veď sám Boh k nám cez svojho Syna Ježiša prehovoril ako k priateľom. Hovorí: Vy ste moji priatelia! (Jn 15, 12-17) Nenazýva nás sluhami, ale priateľmi! On nám dôveruje, aj napriek tomu, že vie akí sme slabí, a že ho ako apoštol Peter aj viackrát zradíme. Aj napriek tomu si nás povolal a považuje nás za svojich priateľov. Neuráža sa, ani sa nevyhráža, ale v úplnej slobode a s láskou s nami počíta a dáva nám najavo, že nás potrebuje, aby sme jeho slovo a milosť zaniesli ľuďom.

Čo máme teda robiť, aby sme si aj my vo vzťahu k iným osvojili tento Ježišov postoj a pohľad? V prvom rade si musíme uvedomiť, že nie my sme Záchrancovia a Spasitelia. Naopak, my sami potrebujeme milosrdenstvo a odpustenie. My nie sme svetlom, sme len svedkami jeho svetla. My sami nemáme nijakú moc, sme iba sprostredkovateľmi moci jeho Slova a požehnania. Ak si toto uvedomíme, môžeme sa naučiť prijať a osvojiť si aj Ježišov postoj úplnej odovzdanosti do Božích rúk.

Práve tieto dni pred Veľkou nocou vidíme Ježiša v jeho posledných dňoch na tejto zemi ako vzor totálnej odovzdanosti a pokory. Tento postoj nenásilnosti nech je pre nás každodennou výzvou!

Stáva sa totiž, že ľudia z našich cirkevných kruhov sa posťažujú na neprimerané verbálne ponižovanie zo strany nás kňazov, nadriadených či predstavených. Toto by nemalo byť bežnou praxou! Zneužívanie moci či úradu na zastrašovanie nemá čo hľadať v našich kruhoch! Aj toto boli témy Synody o synodalite. A toto je základná otázka Veľkého týždňa pre nás: Ide mi o moje ego a moju moc, alebo beriem vážne výzvu Ježiša ukrižovaného, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť?!

Podľa zlatého pravidla morálky, by sme s ľuďmi mali zaobchádzať tak, ako by sme chceli, aby sa zaobchádzalo s nami.

Milí bratia kňazi! Buďme pozorní, empatickí a ústretoví k ľuďom a často sa stretávajme so svojimi spolubratmi kňazmi a nielen so svojimi rovesníkmi. To isté nech platí aj vo vzťahu farár – kaplán (farský vikár)! Ja viem, že byť kaplánom v Košickej arcidiecéze v tomto období znamená byť aj viac ako 15 rokov v úlohe sekundanta. Je to niekedy naozaj veľmi demotivujúce, ak je kaplán neustále brzdený svojim farárom v rôznych aktivitách a nemá priestor na sebarealizáciu. Tu si uvedomujem, že takto sa zbytočne mrhá silou, entuziazmom a mladíckym nadšením. Je škoda, ak sa potom mladý kňaz uzavrie a urobí už iba to čo musí a nie je ochotný urobiť už nič navyše.

Ale nemusí to byť iba chyba farára, ktorý je zodpovedný za pastoráciu vo farnosti, niekedy je to aj prirodzená ležérnosť a neochota kaplána, ktorý sa potom na prísnosť farára už iba vyhovára.

Aj toto je realita našich vzťahov, nad ktorou sa niekedy aj pousmejeme, no tiež je príležitosťou k tomu, aby sme sa nad našimi kňazskými vzťahmi viac zamysleli. Sú naozaj bratské, prajné a priateľské? Podržíme jeden druhého nad vodou, alebo je nám to jedno?

Bratia, buďme k sebe viac pozorní! Hlavne vy starší a skúsenejší, majte viac trpezlivosti a vytvorte dobré podmienky tým mladším, a to nielen podmienky na ubytovanie, ale snažte sa vytvoriť spoločenstvo prijatia, bez bossingu či mobbingu, bez túžby mať všetko pod kontrolou, bez trestania tichou domácnosťou alebo dokazovaním moci a väčšej zodpovednosti.

Po rokoch dlhého pozorovania je zjavné, že niektorí farári nemôžu mať kaplánov a ani ich radšej nechcú, ale niektorí si ich ani nezaslúžia. No tiež je pravda, že kedysi sa kapláni báli ku akému farárovi pôjdu do farnosti, dnes sa ale už aj farári boja akého kaplána dostanú.

Toto je naša realita, krehkosť vzťahov, na ktorých je potrebné pracovať a posilňovať ich. Preto sme tu, prišli sme, aby sme si od nášho Majstra vyprosili silu verne kráčať v jeho šľapajach, zotrvať v jeho službe, v láske a vzájomnej jednote napriek rozdielnostiam. AMEN

 


Fotogaléria


Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi na Slovensku
Anna Kolesárová
Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Dotácia Odstraňovanie následkov po zemetrasení