Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Metropolitný tribunál

Súdny vikár (oficiál):
 • Mons. JCDr. Peter Holec
  - 055/68 28 110
  - holec.peter@abuke.sk
 
Pridaní súdni vikári (viceoficiáli):
 • Vdp. JCLic. Pavol Bačišin
 • Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD.
 
Sudcovia:
 • Mons. prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
 • Vdp. doc. JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD.
 • Mons. prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.
 • Vdp. JCLic. Ing. Ondrej Nagy
 • Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD.
 • Vdp. PhDr. JCLic. Stanislav Novotný
 • Vdp. JCLic. Miroslav Porvazník
 • Mons. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
 • Vdp. PaedDr. JCLic. Michal Rebreš
 • Mons. ThDr. Bartolomej Urbanec
 • Vdp. JCLic. Peter Šalagovič
 • Vdp. JCLic. Matej Babčák
 • Vdp. JCLic. Pavel Ščerba
 • Vdp. JCDr. Peter Bučko, PhD.
 • Vdp. JCDr. Martin Šimko
 • Vdp. JCLic. PaedDr. František Dudo
 • Vdp. Mgr. Ján Švec-Bilý
 • Vdp. doc. JCDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD.
 • Vdp. JCLic. Andrej Kačmár
 • Vdp, JCDr. Marek Ondrej
 
Kancelár súdu:
 • JCLic. Zuzana Petkačová, PhD.
  - 055 68 28 114
  - petkacova.zuzana@abuke.sk
 
Notári:
 • Mgr. Denisa Ferková
  - 055 68 28 119
  - ferkova.denisa@abuke.sk
 • Ing. Lenka Varechová
  - 055 68 28 118
  - varechova.lenka@abuke.sk
 
Obhajcovia zväzku:
 • Vdp. PaedDr. JCLic. Vincent Burda
 • Vdp. JCLic. Marián Fencák
 • Vdp. JCLic. Marek Metiľ
 • Vdp. JCDr. Peter Sykora
 • Vdp. JCDr. PhDr. PaedDr. Edvin Berger, PhD.
 
Promótor spravodlivosti:
 • Vdp. JCDr. PaedDr. Ferdinand Jurčišin, PhD.
 
Advokáti:
 • Vdp. Mgr. Slavomír Engel
 • ThLic. Martina Hockicková
 • Vdp. Mgr. Ján Hudák
 • ThDr. Mária Mináriková, PhD.
 • Vdp. ThLic. Michal Mucha
 • Vdp. Mgr. Peter Obšitník
 • Mons. Mgr. Zoltán Pásztor
 • Vdp. PaedDr. Mgr. Peter Sabol
 • Vdp. ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
 

 

Kontakt 
Arcibiskupský úrad
Metropolitný tribunál
Hlavná 28, 040 01 Košice
tribunal@abuke.sk
 
Úradné hodiny
09:00 – 12:00 / 13:30 – 15:30
 
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová