Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Administratíva

MODERÁTOR – RIADITEĽ
ThLic. Ján Urban, MBA
Moderátor – riaditeľ ABÚ
055 68 28 222
moderator@abuke.sk

Erika Kovalčinová
Asistentka - personálna referentka
055 68 28 223
kovalcinova.erika@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

KANCELÁRIA
Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD.
Kancelár
055 68 28 105
abukosice@abuke.sk

Mgr. Jozef Vihonský
Vicekancelár
055 68 28 107
abukosice@abuke.sk

sr. Bc. Lenka Kľúčiková, CJ
Sekretariát
055 68 28 107
abukosice@abuke.sk

sr. Mgr. Sávia Kroková, CJ
Podateľňa
055 68 28 106
abukosice@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

KATECHETICKÝ ÚRAD
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Biskupský vikár
055 68 28 148
sostak.vladimir@abuke.sk

Mgr.  Henrieta Milkovičová
Metodička
055 68 28 149
milkovicova.henrieta@abuke.sk

Mgr. Diana Falatová
Administratívna pracovníčka

055 68 28 149
falatova.diana@abuke.sk


Kontakt Arcibiskupský úrad
Diecézny katechetický úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice
www.dku-ke.rimkat.sk

Úradné hodiny 08:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

 

 

ŠKOLSKÝ ÚRAD
Mgr. Miroslav Jacko
Riaditeľ
055 68 28 120
0905 795 280
jacko.miroslav@abuke.sk

Ing. Mariana Bajusová
Ekonómka
055 68 28 123
bajusova.mariana@abuke.sk

Ing. Nikola Matvijová
Administratívna pracovníčka
055 68 28 122
matvijova.nikola@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Arcidiecézny školský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice
scholabu@rimkat.sk

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 15:00

Dokumenty:

 

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Anna Weberová
Diecézna ekonómka
055 68 28 333
weberova.anna@abuke.sk

Ing. Iveta Barbušová 
Vedúca učtárne
055 68 28 233
barbusova.iveta@abuke.sk

Zuzana Dlhá
Finančná účtovníčka
055 68 28 232
dlha.zuzana@abuke.sk

Bc. Helena Sabolová
Mzdová účtovníčka
055 68 28 231
sabolova.helena@abuke.sk

Mgr. Helena Rybárová
Mzdová účtovníčka
055 68 28 240
rybarova.helena@abuke.sk

Ing. Valéria Vargová
Finančná účtovníčka
055 68 28 237
vargova.valeria@abuke.sk

Mgr. Peter Jenčík
Referent – hospodár
055 68 28 234
jencik.peter@abuke.sk

Kontakt

Arcibiskupský úrad
Ekonomické oddelenie
Hlavná 28, 041 83 Košice
055 68 28 111
ekonomicke@abuke.sk


Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

MAJETKOVÉ ODDELENIE
ThDr. Mária Mináriková, PhD.
Majetková referentka
055 68 28 239
minarikova.maria@abuke.sk

sr. JUDr. Mária Vyžinkárová
Majetková referentka

055 68 28 235
vyzinkarova.maria@abuke.sk

Miroslava Žulkovská
Majetková referentka
055 68 28 238
zulkovska.miroslava@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Majetkové oddelenie
Hlavná 28, 041 83 Košice
055 68 28 111

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

PRÁVNE ODDELENIE
JUDr. Matej Sýkora
Diecézny právnik
055 6828 236
pravnik@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Právne oddelenie
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

ARCIDIECÉZNY ARCHÍV
prof. Peter Zubko, PhD.
Archivár
055 68 28 135

Mgr. Róbert Eliáš
Referent
055 68 28 130
archiv@abuke.sk

Kontakt

Arcibiskupský úrad
Arcidiecézny archív
Hlavná 28, 041 83 Košice


Bádateľňa je otvorená Ut-St: 08:30 – 12:00 / 13:00 – 15:30

 

 

AP ANDREAS
Spoločnosť na správu cirkevného majetku
PaedDr. JCDr. Ferdinand Jurčišin, PhD.
Konateľ
 

MVDr. Jozef Harakaly
Správca budov
055 68 28 208
harakaly.jozef@abuke.sk

Ing. Stanislava Mazáková
Ekonómka

055 68 28 207
mazakova.stanislava@abuke.sk

Lesný hospodár 055 68 28 208

Kontakt AP Andreas, spol. s r. o.
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová