Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Administratíva

MODERÁTOR – RIADITEĽ
ThLic. Ján Urban, MBA
Moderátor – riaditeľ ABÚ
055 68 28 222
0917 852 524
moderator@abuke.sk

Erika Kovalčinová
Asistentka - personálna referentka
055 68 28 223
kovalcinova@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

KANCELÁRIA
Mons. JCDr. Juraj Kamas, PhD.
Kancelár
055 68 28 105
0905 436 743  
abukosice@abuke.sk

Mgr. Jozef Vihonský
Vicekancelár
055 68 28 107
abukosice@abuke.sk

sr. Bc. Lenka Kľúčiková, CJ
Sekretariát
055 68 28 107
abukosice@abuke.sk

sr. Mgr. Sávia Kroková, CJ
Podateľňa
055 68 28 106
abukosice@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

KATECHETICKÝ ÚRAD
ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
Biskupský vikár
055 68 28 148
sostakvlado@abuke.sk

Mgr. Agáta Moňoková
Metodička
055 68 28 149
monokova@abuke.sk

Mgr. Zuzana Hovancová
Metodička

055 68 28 149
hovancova@abuke.sk


Kontakt Arcibiskupský úrad
Diecézny katechetický úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice
www.dku-ke.rimkat.sk

Úradné hodiny 08:00 – 12:00 / 14:00 – 16:00

 

 

ŠKOLSKÝ ÚRAD
Mgr. Miroslav Jacko
Riaditeľ
055 68 28 120
0905 795 280
jacko@abuke.sk

Ing. Mariana Bajusová
Ekonómka
055 68 28 123
bajusova@abuke.sk

Ing. Mária Tkáčiková
Administratívna pracovníčka
055/68 28 122
tkacikova@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Arcidiecézny školský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice
scholabu@rimkat.sk

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 15:00

Dokumenty:

 

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Anna Weberová
Diecézna ekonómka
055 68 28 333
0915 828 139
weberova@abuke.sk

Ing. Jozefína Hvastová, PhD.
Vedúca učtárne
055 68 28 233
hvastova@abuke.sk

Zuzana Dlhá
Finančná účtovníčka
055 68 28 232
dlha@abuke.sk

Bc. Helena Sabolová
Mzdová účtovníčka
055 68 28 231
sabolova@abuke.sk

Ing. Valéria Vargová
Finančná účtovníčka
055 68 28 237
vargova@abuke.sk

Mgr. Peter Jenčík
Referent – hospodár
055 68 28 234
jencik@abuke.sk

Kontakt

Arcibiskupský úrad
Ekonomické oddelenie
Hlavná 28, 041 83 Košice
055 68 28 111
ekonomicke@abuke.sk


Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

MAJETKOVÉ ODDELENIE
ThDr. Mária Mináriková, PhD.
Majetková referentka
055 68 28 239
minarikova@abuke.sk

sr. JUDr. Mária Vyžinkárová
Majetková referentka

055 68 28 235
vyzinkarova@abuke.sk

Miroslava Žulkovská
Majetková referentka
055 68 28 238
zulkovska@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Majetkové oddelenie
Hlavná 28, 041 83 Košice
055 68 28 111

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

PRÁVNE ODDELENIE
JUDr. Matej Sýkora
Diecézny právnik
055 6828 236
pravnik@abuke.sk

Kontakt Arcibiskupský úrad
Právne oddelenie
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

 

ARCIDIECÉZNY ARCHÍV
prof. Peter Zubko, PhD.
Archivár
055 68 28 135

Mgr. Róbert Eliáš
Referent
055 68 28 130
arcibiskupsky.archiv@gmail.com

Kontakt Arcibiskupský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice

Bádateľňa je otvorená Ut-St: 08:30 – 12:00 / 13:00 – 15:30

 

 

AP ANDREAS
Spoločnosť na správu cirkevného majetku
PaedDr. JCDr. Ferdinand Jurčišin, PhD.
Konateľ
 

MVDr. Jozef Harakaly
Správca budov
055 68 28 208
harakaly@abuke.sk

Ing. Stanislava Mazáková
Ekonómka
055 68 28 207

Lesný hospodár 055 68 28 208

Kontakt AP Andreas, spol. s r. o.
Hlavná 28, 041 83 Košice

Úradné hodiny 09:00 – 12:00 / 13:30 – 14:30

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová