Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Mužské rehole

Saleziáni don Bosca (SDB)
 • Štefánikova 33, 066 01 Humenné
  0903 194 710
 • Na Kalvárii 23, 040 01 Košice
  055 625 76 49
 • Podjavorinskej 18, 040 11 Košice
  055 644 10 32
 • Tri Hôrky 17, 040 11 Košice
  055 309 29 85
 • Jána Bottu 9, 080 01 Prešov
  051 772 37 67
 • Nám. Sv. Rodiny 2, 085 01 Bardejov 
  054 472 26 78
 • Špitálska 15, 071 01 Michalovce
  056 642 61 48

 

 
Opátstvo rádu premonštrátov – Jasov (OPraem.)
 • Rehoľný dom premonštrátov
  Hlavná 67, 040 01 Košice
  055 623 36 35

 

 
Opátstvo rádu premonštrátov – Želiv (OPraem.)
 • Premonštrátske terciátske stredisko 
  Fintice č. 256/47, 082 16 Fintice
  051 776 64 45

 

 
Rehoľa bratov kazateľov (OP)
 • Mäsiarska 6, 040 01 Košice
  0903 317 473

 

 
Rehoľa menších bratov konventuálov – minoritov (OFMConv.)
 • Kláštorná 31, 076 05 Brehov
  056 679 52 26

 

 
Spoločnosť Ježišova (SJ)
 • Komenského 14, 040 01 Košice 
  055 726 67 11
 • Exercičný dom 
  Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov
  051 746 05 11

 

 
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR)
 • Gaboltov 28, 086 02 Gaboltov
  054 479 41 33

 

 
Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku (OCD)
 • Lorinčík 145, 040 11 Košice
  0904 515 987

 

 
Rehoľa sv. Augustína (OSA)
 • Herlianska 52, 040 14 Košice
  055 633 36 54

 

 
Rehoľa menších bratov františkánov (OFM)
 • Františkánske nám. 1, 080 01 Prešov
  051 773 46 07

 

 
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni (SAC)
 • Ul. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce
  056 642 30 42

 

 
Rád sv. Pavla Prvého Pustovníka (OSPPE)
 • Mariánske nám. 1496/127, 093 01 Vranov nad Topľou
  057 442 18 07
  0911 517 160

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová