Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Centrum na ochranu maloletých

 


 

Dňa 28. 2. 2019 vzniklo schválením Štatútu Akademickým senátom TF KU a vydaním dekrétu dekana TF KU Centrum na ochranu maloletých (COM) pri Teologickej fakulte Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Centrum na ochranu maloletých je pracoviskom TF KU pričom jeho činnosť je viazaná na štatút a predpisy Katolíckej univerzity. 

 
Ciele činnosti COM:
 
  1. príprava a rozvoj programov prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov
  2. výcvikové a vzdelávacie aktivity v psychologickej, pedagogickej a duchovnej oblasti ohľadne sexuálneho zneužívania detí a adolescentov
  3. audit rizikových faktorov a príprava konceptu vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mládež
  4. organizovanie špecializovanej pomoci obetiam sexuálneho zneužívania
  5. pomoc rodinám, komunitám a farnostiam
  6. propagácia a organizácia dobrovoľníctva v danej oblasti
 
Centrum na ochranu maloletých realizuje svoje ciele prostredníctvom organizovania kurzov v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj realizáciou tematických školení pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, organizáciou konferencií, zasadnutí, sympózií, seminárov a workshopov. COM spolupracuje s rôznymi organizáciami a vedeckými inštitúciami v oblasti cieľov jeho činnosti.

 


 

Centrum na ochranu maloletých 
Hlavná 91
041 21 Košice

www.ochranamaloletych.sk

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová