Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Mládežnícke centrá

Arcidiecézne centrum pre mládež

 


 

Arcidiecézne centrum pre mládež bolo zriadené otcom arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom 1. júla 2005, aby napomáhalo pastorácii mládeže a starostlivosti o mládež v prostredí našich farností. Našou úlohou je urobiť všetko preto, aby mladý človek z ktorejkoľvek farnosti našej arcidiecézy mohol zažiť obohacujúce spoločenstvo mladých veriacich ľudí a zdieľať sa so svojou vierou.

 


 

Arcidiecézne centrum pre mládež
Rooseveltova 12
040 01 Košice

www.acmko.sk

email: premladez@gmail.com

 

Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov

 


 

Sme spoločenstvom mladých ľudí – kňazov a ich spolupracovníkov a naším cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách v Košiciach. Z podnetu samotných študentov dňa 15. decembra 1998 Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup, zriadil Univerzitné pastoračné centrum Svätých košických mučeníkov. Odvtedy sa život tohto centra neustále rozvíja, takže sa stalo duchovnou studňou pre hľadajúcich. Túto službu ponúka tím kňazov, laických zamestnancov a množstvo dobrovoľníkov.

 


 

Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov
Rooseveltova 12
040 01 Košice

www.upcke.sk


 

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka

 


 

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka v Prešove je od 30. novembra 2002 súčasťou celoslovenskej siete univerzitných pastoračných centier. Jeho hlavnou úlohou je starostlivosť o duchovné potreby vysokoškolských študentov a pedagógov spôsobom, ktorý berie do úvahy ich duchovnú, intelektuálnu a osobnostnú úroveň. V snahe vzbudzovať a posilňovať vieru spoločne slávime Eucharistiu a počúvame Božie Slovo, v ktorom sa odovzdáva sám Kristus. Súčasťou našej starostlivosti je aj príprava na prijatie iniciačných sviatostí (krst, birmovanie, Eucharistia) a duchovné poradenstvo.

 


 

Univerzitné pastoračné centrum Dr. Štefana Héseka
Jarková 77
080 01 Prešov

www.upcpo.eu


 

Pastoračné centrum bl. Anny Kolesárovej

 


 

Domček – Dom bl. Anny Kolesárovej – centrum mladých vo Vysokej nad Uhom slúži predovšetkým mladým, ktorým ponúka miesto pokoja, radosti zo stretnutia s inými, načerpanie nových síl a pookriatie na duchu.

Poslaním Pastoračného centra bl. Anny Kolesárovej je prijatie pútnikov, duchovný a formačný program, organizovanie pútí k hrobu bl. Anny Kolesárovej, príprava dobrovoľníkov na púte. Podieľanie sa na pastoračných aktivitách Košickej arcidiecézy v spolupráci s ACM a UPC, možnosť duchovnej obnovy pre spoločenstvá a školy a pomoc hľadajúcim nájsť cestu k pravým hodnotám.

 


 

Pastoračné centrum bl. Anny Kolesárovej
Hlavná 94 Vysoká nad Uhom
072 14 Pavlovce nad Uhom

www.domcek.org

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová