Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštěvnosti súbory cookies. Viac informácií.

Odmietnuť Súhlasím Podrobné nastavenie Prijať zvolené cookies
Nevyhnutne nutné cookies
Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie nášho webu a nemožno ich deaktivovať. Tieto súbory navyše prispievajú k bezpečnému a riadnemu využívaniu našich služieb.
Analytické cookies
Analytické cookies sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii sa už nejedná o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe.
Reklamné cookies
Reklamné cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba anonymizované údaje.
Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Konštantín Schuster

 

Otec Ján, mestský lekár, matka Johana, rod. Benedinová. Navštevoval školu v Skalici, 1831 vstúpil v Prievidzi k piaristom, kde absolvoval i noviciát, 1834 - 1835 filozofia Vacov, 1836/37 gymnaziálny učiteľ v Leviciach, teológia Nitra a Jur pri Bratislave, na peštianskej univerzite získal doktorát filozofie, 1840 vyučoval na piaristických gymnáziách vo Vacove a Pešti, 1844 vychovávateľ v rodine grófa Pálffyho, vyslanca v Benátkach, 1858 prešiel do Kaločskej arcidiecézy, 1858 kaplán v Baji, 1858 notár cirkevného súdu, 1864 tajomník a knihovník kaločského arcibiskupa Jozefa Kunszta, 1865 kaločský kanonik, 1868 rektor seminára, 1869 veľkríž Leopoldovho radu, 1870 ho arcibiskup Ladislav Haynald menoval za správcu arcibiskupských majetkov v Kaloči, 1872 titulárny szépkutský opát, 1877 košický biskup, 1881 skutočný vnútorný tajný radca, 1882 veľkríž Radu Františka Jozefa, 1886 vacovský biskup, intronizovaný 27. 3. 1887, 1888 Rad železnej koruny I. triedy.
 
V priebehu piatich rokov navštívil všetky farnosti v diecéze. Mimoriadnu pozornosť venoval školstvu, zavádzal nové metódy vyučovania maďarského jazyka v nemaďarských školách, oživil činnosť diecézneho Spolku na podporu chudobných študentov, dbal o dodržiavanie školskej dochádzky a o vyučovanie dievčat, podporil rozvoj košických katolíckych učiteľských ústavov. Vydal nariadenia na spravovanie cirkevných majetkov a dôsledne ich kontroloval. Chcel čím viac venovať na dobročinné ciele, preto žil skromne a šetril, kde mohol; preto si vyslúžil povesť “skúpeho”. Kto sa však dozvedel o pravej príčine “skúposti”, vážil si ho. Dal vyše 1,3 milióna forintov na stavby kostolov, cirkevných škôl, sirotincov, opravu katedrály, založil dievčenský výchovný ústav Sancta Maria v Prešove (venoval naň 50 tisíc zlatých). Keď ústav vyhorel, poslal aj z Vacova roku 1887 okolo 20 tisíc zlatých a roku 1898 ďalších 25 tisíc zlatých na jeho rozšírenie. Za jeho biskupského pôsobenia prebehla jedna z najrozsiahlejších reštaurácií dómu podľa plánov Imricha Steindla. Pri prácach objavili základy staršieho gotického jednoloďového kostola. Pri komplikovaných reštauračných prácach bol charakter katedrály značne pozmenený. Z trojloďového kostola sa stal päťloďový. K. Schuster prispieval do náboženských časopisov.
 
Po odchode K. Schustera z Košíc bol 23. 3. 1877 za kapitulného vikára zvolený František Szabad, veľprepošt a košický farár, ktorý bol od r. 1884 zástupcom biskupa Schustera.
 
  • * 31. 7. 1817 Skalica
  • o. 1840
  • e. 1. 7. 1877 Pius IX
  • k. 23. 9. 1877 Kaloča (Maďarsko), Ladislav Haynald, kaločský arcibiskup
  • m. 6. 5. 1877
  • i. 2. 10. 1877 Košice
  • t. kon.1886 Vacov (Maďarsko)
  • + 23. 7. 1899 Vacov (Maďarsko)

 


 

Biskupský erb
 

Štít na kartuši. Horná tretina štítu šesťkrát delená, v dolnej časti za skríženými brvnami písmeno P. Nad štítom kríž, vpravo mitra, vľavo berla s točením dovnútra. Všetko prevýšené biskupským klobúkom.

 

Diecézna fáza biskupskej synody v Košickej arcidiecéze
Nahlásenie sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi na Slovensku
Anna Kolesárová
Komisia pre cirkevnú hudbu Košickej arcidiecézy
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Dotácia Odstraňovanie následkov po zemetrasení