Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
04. februára 2020

Zomrela mama kňaza dp. Miroslava Gabzdila

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 2. februára 2020
zaopatrená sviatosťami odišla do Domu Otca v 84. roku života
milovaná mama

Magdaléna GABZDILOVÁ rod. LEŠOVÁ

Za dar jej života chceme poďakovať svätou omšou s pohrebnými obradmi
v piatok 7. februára 2020 o 10.00 hod.
v kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.

„Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú dobrotu!“

dcéra Amália, syn Miroslav
a najbližší príbuzní

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová