Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
10. jula 2019

Zomrel otec kňaza Jozef Dvorový

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,

že dňa 09. júla 2019

zaopatrený sviatosťami odišiel domov k Otcovi

milovaný manžel, otec, starý otec a brat

Jozef DVOROVÝ

Za dar jeho života budeme Otcovi ďakovať

a za nesmierny dar večného života, 

ktorý nám zjavil vo Vzkriesení

svojho Syna Ježiša Krista

budeme Otca zvelebovať slávením Eucharistie

v piatok 12.07.2019 o 13.00 hod. 

v kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa

v Zemplínskej Teplici.

 

Kňazi, ktorí sa zúčastnia sv. omše a pohrebných obradov, si prosím doneste ku koncelebrácii štólu bielej farby.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová