Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
29. októbra 2021

Zasadanie Arcidiecézneho synodálneho tímu

Diecéznu fázu biskupskej synody vedie v Košickej arcidiecéze koordinátor JCDr. Peter Sýkora , farár košickej farnosti  Božieho Milosrdenstva. Jeho prvou koordinačnou úlohou  bol návrh členov  pre vytvorenie Arcidiecézneho synodálneho   tímu  z rozličných  oblastí a skupín , počnúc zástupcami kňazského seminára, skupiny katechétov, teológov, mládeže, detí, rodín , zástupcovia škôl, rehoľníkov a rehoľníčok, bezdomovcov, hnutí, menšín , laikov , ale aj Reformovanej  cirkvi a nechýba ani zástupca skupiny neveriacich.  

Osemnásť členov sa zišlo na úvodnom stretnutí Arcidiecézneho  synodálneho  tímu  vo štvrtok 28. októbra na Arcibiskupskom úrade v Košiciach, kde po úvodnom slove biskupa Marka Forgáča,

koordinátor Peter Sýkora predstavil jednotlivých zástupcov spoločenstiev, hnutí , menšín a skupín.  

Nasledovala prednáška Petra Sýkoru  o synodalite, aké sú predpoklady , ciele a hlavné témy synody , ako ju organizovať vo farnostiach a spoločenstvách a aké sú nástrahy , ktorým sa treba vyhýbať.

Okrem cieľa a hlavných tém synody , ktorými sú spoločenstvo , participácia a misia

ilustroval aj desať okruhov , ktoré Sv. Otec František ponúka na jednotlivé stretnutia synodálnych spoločenstiev

Členmi sú Bešenyei Peter, Ceľuch Peter, Fabian Jaroslav, Ferenčáková Zdenka, Harvanová Marianna, Hrabovecký Pavol, Kadlic Jozef, Kašaj Marián , Mária a Richard Kucharčíkovci, Lojan Jozef, Pigula Juraj, Sedlák Martin, Štupák Peter, Takács Dionýz, Vojta Peter, Knežová Janette a Talarovič Rastislav.


Fotogaléria


Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová