Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Veľkonočné prianie arcibiskupa a pomocného biskupa

Naliehavo potrebujeme
zblízka a dôverne spoznať
Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého,
ktorý v spoločenstve veriacich
neprestajne rozdáva slovo a láme chlieb.
(Sv. Otec František - Aperuit illis)

Požehnané veľkonočné sviatky
v radosti z Ježišovho zmŕtvychvstania
prajú a vyprosujú

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup-metropolita

+Mons. Marek Forgáč
pomocný biskup

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová