Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. januára 2019

Uloženie relikvií Anny Kolesárovej do Misijného kríža

Putovanie Misijného kríža na Slovensku  sa  začalo v piatok 11. januára. Ide o  kríž , ktorý bol požehnaný 20. novembra 2017 Svätým otcom, pápežom Františkom ako symbol  52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa uskutoční na budúci rok  v Budapešti. Zvláštnosťou je, že sú v ňom uložené relikvie dvadsiatich siedmych svätcov,  nie len z  nedávnej minulosti, ale i z pradávnych období. Svätí pochádzajú nie len z Maďarska, ale z celého bývalého východného bloku. Popri Sv. košických mučeníkoch – Štefana Pongráca,  Melichara Grodeckého a Marka Križina  i  Blahoslavenej Sáry Salkaházi,  kríž bude zdobiť aj relikvia  Blahoslavenej Anny Kolesárovej. Jej uloženie sa  uskutoční zajtra 15. januára počas Eucharistickej slávnosti s košickým arcibiskupom Bernardom  Boberom, ktorá začína o 8.00 v premonštrátskom  kostole Najsvätejšej Trojice  v Košiciach.
Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová