Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
30. apríla 2019

Tváre Svätých košických mučeníkov

V utorok 30. apríla na tlačovej konferencii Arcibiskupského úradu v Košiciach boli zverejnené podoby Troch  košických  mučeníkov. 

 

 


V úvode košický arcibiskup Bernard Bober vyjadril radosť, že sme sa  pomocou modernej vedy dostali k verným  podobám tvárí sv. Marka Križina, sv. Štefana Pongráca SJ  a sv. Melichara Grodeckého SJ.
 


Prof. Peter Zubko vysvetlil dôvod konania celého  projektu, stručné historické reálie a príbeh ich mučeníckej smrti  aj ich ostatkov.
 


Silvia Bodoriková priniesla  výsledky antropologickej obhliadky ostatkov v Trnave a Ostrihome, ktorých cieľom bolo pripraviť podklady pre rekonštrukciu podoby. Snažili sa konfrontovať historické záznamy so stopami po mučení na jednotlivých kostiach a nájť také zranenia na pozostatkoch , ktoré by zodpovedali historickým záznamom.
 


Jiří Šindelář a Martin Frouz predstavili forénzne metódy rekonštrukcií skutočnej podoby tvárí podľa lebky , pričom úzko spolupracovli s brazílskym špecialistom  v tejto oblasti Cicerom  Moraesom.
 


 


 


 

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová