Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
26. augusta 2021

Stretnutie mladých s pápežom Františkom bude zdobiť hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej

Uprostred pódia, na ktorom bude prítomný Svätý Otec František,   dominuje aj kríž, ktorý bol vyrobený špeciálne pre blahorečenie Anky Kolesárovej. Týmito rovnakými prvkami sa nadväzuje  na slávnosť blahorečenia v Košiciach spred troch rokov a vyjadruje  pokračovanie príbehu blahoslavenej mladej laičky v našom živote, ktoré je zároveň pozvaním ku každodennej svätosti pre mladých.

 Autor scény Stanislav Andiľ je otec piatich detí a hovorí, že bol inšpirovaný pri modlitbe a po rozhovore s Bohom a rodinou. Vychádzal z motta návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom", ktoré sa mu úzko spája s poslednými slovami blahoslavenej Anky Kolesárovej "Ježiš, Mária, Jozef".

Scéna je postavená na dvoch základných prvkoch – tváre a farby. Výraz tváre človeka napovie veľa a zvlášť mladí ľudia sú veľmi vnímaví na emócie a nálady vyjadrené mimikou v tvári. Žijú na sociálnych sieťach, zdieľajú si navzájom svoje fotografie v rôznych pózach, vyjadrujú svoje emócie , prežívajúcu radosť, smútok, bezradnosť, šťastie, či  strach.  Preto ich tváre budú súčasťou scény. 

Scénu s tvárami mladých vložil autor do farebných plôch, ktoré ešte zvýrazňujú prítomnosť mladých a ich svet. Dominuje modrá farba, ktorá vyjadruje hľadanie zmyslu života (Boh, všetko to čo je nad všetkými životnými radosťami a starosťami). Červenohnedá farba symbolizuje obetu, životné skúšky, prekážky, aj utrpenie, s ktorými sa mladí v živote konfrontujú a v ktorých dozrievajú a dospievajú.  Jednotlivé farebné plochy vytvárajú prienik a symbolizujú úprimnosť, autentickosť, otvorenosť, v ktorých sú mladí ľudia tak vzácni a príťažliví, no zároveň aj veľmi zraniteľní.

Všetky farebné plochy sa navzájom jedna s druhou prelínajú – tak ako radosť, mladosť, obeta, duchovno v živote mladých. A často sú to prekvapivé, nepredvídateľné zmeny, nálady či emócie. Nie je to nič uhladené a ustálené. Scéna je kristocentrická, čo je vyjadrené kompozíciou jednotlivých tvárí, ktoré hľadia na kríž. Samotný priestor bude 28 metrov široký a 20 metrov hlboký a bude sa týčiť do výšky približne 8 metrov.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová