Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Stretnutie MIKE 2019

Ponuku Arcidiecézneho centra pre mládež  na stretnutie MIKE 2019 prijalo okolo 450 miništrantov a asi 30 kňazov.

Stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy MIKE opäť hostila Farnosť Kráľovnej pokoja na Sídlisku III. Vo farskom kostole začalo stretnutie svätou omšou slúženou otcom biskupom Marekom Forgáčom.

Ten vo svojej homílii spomenul sv. Tarzícia, ktorého legenda predstavuje ako chlapca (miništranta), ktorý v čase prenasledovania zomrel, keď niesol Eucharistiu uväzneným kresťanom. Ale aj novodobého Božieho služobníka Carla Acutisa, ktorý mal obrovskú vieru a veľkú lásku k Eucharistii, ktorá sa stala hlavnou témou jeho života. 

Miništranti počas svätej omše zložili aj miništrantský sľub, v ktorom sa zaviazali ochotne a s radosťou slúžiť pri liturgických sláveniach.

Obľúbenou časťou miništrantského stretnutia je aj čas, kedy chlapci diskutujú s otcom biskupom. Zaujímal ich jeho duchovný život, miništrantské začiatky, biskupská služba, ale aj to, či má biskup vlastné auto alebo obľúbený futbalový klub. 

 

Po chutnom guľáši čakali na miništrantov súťaže a športové aktivity. Nechýbali ani zaujímaví hostia. Boli nimi profesionálni vojaci, ktorí hovorili o svojej službe pri ochrane vlasti. Aj tu sa vyžaduje vernosť a disciplína podobne ako pri miništrovaní.

Miništrantský sľub: „Pane Ježišu, ďakujem ti, že si ma povolal do služby miništranta pri tvojom oltári. Sľubujem ti, že s tvojou pomocou budem vždy ochotne slúžiť pri liturgických sláveniach. Sľubujem, že sa budem usilovať, aby moje správanie v kostole, doma, v škole a vôbec všade, bolo vždy príkladné. Budem sa snažiť žiť podľa tvojho príkladu. Amen. Sv. Tarzícius a sv. Dominik Savio, orodujte za mňa.“

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová