Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
16. novembra 2020

Prvé výročie vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku Košíc

V novembri 2019  bola sv. Alžbeta Uhorská  na základe Dekrétu  Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí  vyhlásená  za oficiálnu patrónku Košíc.

 

Za prísnych epidemiologických opatrení 15. novembra slávnostnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, hovoriac o Kristovom odkaze lásky , ktorý  sv. Alžbeta napĺňala.

Keď nechceme zostať zakrpatení vo viere, mali by sme brať vážne Kristove slová o príkaze lásky k blížnemu i voči nepriateľom. Mal by to byť pre nás impulz k duchovnému rastu: Milujte aj svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Nevylučujme nikoho zo svojej dobroprajnosti a dobrotivosti! Nehovorme o nikom: tento nie! Nebuďme dobrí iba k tým, ktorí si to v našich očiach zaslúžia, lebo ani Boh nevylučuje nikoho zo svojej lásky. I nás prijíma, aj keď si to iste nie vždy zaslúžime. Rozšírme svoje srdce, zväčšujme kruh a záber svojho života, aby všetci našli u nás miesto. Nie iba naši najbližší, príbuzní        a priatelia. Veď veľké a dobré srdce napĺňa zlaté pravidlo evanjelia: Tomu, kto ťa prosí, daj.“

Podľa historických  skutočností sa  Svätá Alžbeta používala na pečati Košíc už v 13. storočí. V minulom roku, kedy boli Košice Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva, bol odkaz svätej Alžbety nanovo posilnený. Primátor Košíc, Jaroslav Poláček to pripomenul , že „pred stovkami rokov, v časoch sv. Alžbety sa ľudia tiež stretávali s chorobami a epidémiami. Dnes sme v podobnej situácii a ten odkaz o vzájomnej pomoci stále platí. Som naozaj veľmi rád, že sme s otcom arcibiskupom našli priestor na to, aby sme si pripomenuli prvé výročie, kedy sme mesto zverili ochrane sv. Alžbety , pretože jej odkaz je dôležitý aj v dnešnej dobe.”  

 

Samotnú spomienku sv. Alžbety Uhorskej  si podľa liturgického kalendára pripomíname 17. novembra.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová