Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
11. októbra 2021

Otvorenie roka sv. Edity Steinovej

Svätá Terézia Benedikta od Kríža, rodným menom Edith Stein - filozofka, karmelitánka a spolupatrónka Európy  sa narodila 12. októbra 1891. Tento rok si pripomenieme jej 130 výročie narodenia. Zároveň 9.augusta v budúcom roku uplynie presne 80 rokov od jej smrti v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau. Pedagógovia a študenti Gymnázia sv. Edity  Steinovej v Košiciach 7. októbra svätou omšou otvorili rok na počesť svojej patrónky. 

Svätá Edith Stein sa narodila v ortodoxnej židovskej rodine. Stala sa žiačkou významných filozofov, prešla konverziou a nakoniec sa stala prvou svätorečenou  židovského pôvodu. Jej inšpiratívny život s dôrazom na prijatie kríža priblížil počas svätej omše študentom aj  hlavný celebrant pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. Ako uviedol: “Chcel som študentom jednoducho ponúknuť inšpiráciu do života, a tak som vybral v príhovore dve veci. A to je jej túžba hľadať. Pretože ona veľmi túžila nájsť zmysel života a mala veľmi otvorené srdce. Vďaka tejto otvorenosti došla do osobnej konverzie a dala sa pokrstiť. A potom druhú vec, a to je jej láska ku krížu. Kríž, utrpenie a bolesť mali miesto aj pri jej dozrievaní, a aj v jej uvažovaní a dielach. Preto prijala meno Terézia Benedikta od Kríža. A samozrejme kríž dokázala objať aj v tej najkrajnejšej forme, keď obetovala svoj život v koncentračnom tábore.”

Pri svätej omši škola predstavila aj logo Roka sv. Edith Stein. Zároveň najbližší utorok 12.októbra pripravuje pre študentov aj špeciálny deň, v ktorom študentom predstavia svoje spoločenstvá zástupcovia niekoľkých mužských i ženských rehoľných spoločenstiev. Ako uviedol riaditeľ gymnázia Marek Zlacký: “ Chceme Edith predstaviť v jej rozmere rehoľníčky. Plánujeme však aj ďalšie podujatie, kde cez ďalších hostí oboznámime študentov s Edith - ako filozofkou a jednou z najvzdelanejších žien svojej doby. A v ďalšom bloku sa zameriame na Edith, ako karmelitánku a mučeníčku.

Súčasťou roka Edity Steinovej bude aj veľká výstava v košickej židovskej synagóge, ktorú gymnázium pripravuje spoločne so židovskou náboženskou obcou. 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová