Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Odpustová slávnosť v Stropkove

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej  sa tento víkend slávila aj v Diecéznej svätyni v Stropkove.

Program sa tu začal v sobotu 10.júla večeradlom, nasledovali modlitby a sv. omša o 21.00 hod. Nedeľný program začal rannými chválami, o 7.30 hod. svätou omšou, hudobným pásmom zboru Vavrinec zo Sobraniec a všetko vyvrcholilo Eucharistickou slávnosťou  10.30 hod., ktorú celebroval  Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny  biskup a Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Slávnostným kazateľom bol nitriansky biskup, Viliam Judák. V homílii sa zameral na cestu Panny Márie, od poníženia k povýšeniu:

„Cesta Márie bola skutočne od poníženia k povýšeniu ako to vyspievala vo svojom magnifikáte. Panna Mária chce, aby sme kráčali cestou viery aj v rodine či zasvätení. Aj keď to niekedy prináša bolesť, ktorá má byť prijatá s láskou. Takže to je mariánska cesta, neľahká, krížová, ale vedie k povýšeniu, až do nebeského oslávenia ako nám to Panna Mária ukazuje v jednotlivých sláveniach mariánskeho tajomstva a vyvrcholí to celé Nanebovzatím a tajomstvom jej oslávenia ako kráľovnej“.

Súčasťou tohtoročnej púte v Stropkove bolo aj požehnanie kostolnej veže po jej kompletnej rekonštrukcií.  V rámci rekonštrukcie boli obnovené schodiská, podlahy na jednotlivých podlažiach, okenice, ako aj vymenená elektroinštalácia vrátane osvetlenia. Vo veži by mali byť stále expozície, ktoré by poukazovali  na históriu chrámu, aj niekdajšieho stropkovského hradu.


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová