Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
17. 2019

Mladí koledníci

V Košickej arcidiecéze na tretiu adventnú nedeľu biskupi vyslali mladých koledníkov Dobrej noviny do rodín. V Kostole Nanebovstúpenia Panny Márie v Strážskom bol košický pomocný biskup Marek Forgáč a v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove bol na vysielacej sv. omši košický arcibiskup Bernard Bober.

Koledníci prevažne  z farností regiónu  Šariš  sa zišli v Prešove na vysielacej svätej omši, kde prijali požehnanie pre svoju službu a ukázali aj niečo zo svojho programu a kolied, ktoré si pripravili. Bolo ich viac ako 320 a na vysielaciu svätú omšu neprišli s prázdnymi rukami. 

Ako uviedol farár - dekan farnosti sv. Mikuláša, Jozef Dronzek: „Veľmi sa teším, že toľko mladých našlo cestu do konkatedrály, a že okrem koledovania aj sami pomáhajú. Počas dnešnej svätej omše prebehla totiž aj zbierka trvanlivých potravín. Koledníci týmto spôsobom pomohli činnosti OZ MAGIS, občianskému  združeniu Congregatio Jesu zamerané na sociálnu činnosť, zvlášť na pomoc ženám v núdzi a sociálne slabým rodinám. Aj takáto pomoc im pomôže krajšie prežiť prichádzajúce sviatky. 

Arcibiskup Bernard Bober povzbudil mladých koledníkov  v ich službe a pripomenul im, že sú skutočnými ohlasovateľmi evanjelia:  „Spievajte, žehnajte a robte dobré skutky. Takto dáte Ježišovej radostnej zvesti ruky, nohy i srdce. Toto je zmysel Vianoc a toto je dôvod, prečo máme takú radosť, keď sa Ježiš Boží Syn narodil z Panny Márie. Pomáhajte mu, nech si cez piesne a koledy toľkých detí na svete nájde cestu do srdca, do svedomia a do všetkých rodín po celom svete.“

 

Tradičnú kolednícku akciu „Dobrá novina“ organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová