Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
11. októbra 2019

Misijná nedeľa - 20. október 2019

Misijná nedeľa je známa aj ako Svetový deň misií a je dňom modlitieb za šírenie evanjelia a zároveň aj dňom solidarity s našimi bratmi a sestrami v misiách, ktorí žijú v materiálnej núdzi.

Posiela nás Ježiš

20. októbra 2019 slávime na celom svete vo všetkých katolíckych kostoloch misijnú nedeľu. Je to deň modlitieb za misie a misionárov a deň solidarity prejavenej finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Tohtoročná misijná nedeľa je o to výnimočnejšia, že pápež František počas celého októbra 2019 pozýva všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca. Na Slovensku sa budeme v tento deň modliť a finančne podporovať misie v Rwande.

Viac tu

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová