Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
17. septembra 2019

Medzinárodná ekumenická konferencia - Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice pozýva Medzinárodnú ekumenickú konferenciu s témou: Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia, ktorá sa uskutoční 14.11.2019 od 8.30 na Teologickej fakulte v  Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Magistrátom mesta Košice a KSK. Po skončení konferencie bude o 18.00 hod spoločná ekumenická bohoslužba v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho pri príležitosti 650.výročia udelenia erbovej listiny mestu Košice. Viac informácií nájdete na stránke http://ekumenake.rimkat.sk

PLAGAT Konferencia o pastoracii_romov.pdf

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová