Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
09. januára 2021

Kňazi ako dobrovoľníci v nemocniciach

Mladí kňazi košickej arcidiecézy aktívne oslovili nemocnice s ponukou dobrovoľnej služby pre  výpomoc počas pandémie. Zo spontánnej aktivity dobrovoľníctva sa dnes v Prešove sformovala prvá skupina kňazov, ktorí od rána nastúpili do služby. Prešovskú  skupinu štrnástich  kňazov koordinuje Dalibor Ondrej, farár Veľkej Lodiny, ten od rána slúži na vstupe do nemocničnej budovy, kde sú tri poschodia covid oddelení. Rozdeľuje pacientov pri  vstupe a tým pomáha zdravotníkom, ktorí sa môžu venovať svojej medicínskej  činnosti.

Piati kňazi sú dobrovoľníkmi priamo na covid oddeleniach, kde pomáhajú pri jednoduchých činnostiach zdravotníkom. „Tým, že oddelenia sú uzatvorené a mnohí príbuzní nemajú prístup, tak prítomní dobrovoľníci kňazi mnoho ráz nahrádzajú aj tú spoločenskú a ľudskú stránku najmä pri starších pacientoch“, pripomína Dalibor Ondrej.

V Košiciach je pripravených 23 kňazov, ktorí od pondelkového rána budú dobrovoľnícky vypomáhať v nemocniciach. Jozef Kmec, ktorý sa zapája do tejto aktivity,  už od stredy rokoval s vedením o možnostiach uplatnenia v oboch nemocniciach, ktoré sa stávajú centrom pre celé východné Slovensko. „Teraz počas aktuálneho lockdownu, keďže sme ako kňazi vyblokovaní v tom priamom kontakte, rozhodli sme sa priblížiť k najzraniteľnejším a čosi pre nich pozitívne urobiť. Po úvodných rokovaniach nás zadelili do niekoľkých skupín, kde by sme mohli byť osožní.“  Dobrovoľníkov kňazov tak môžete stretnúť hneď pri vstupe, kde  merajú telesnú teplotu, vykonávajú administratívne úkony, vypisujú formuláre a niektorí pomáhajú v skladoch so zdravotníckym materiálom. Osobitnú skupinu tvoria piati kňazi dobrovoľníci, ktorí sa ochotne prihlásili priamo na výpomoc v covid oddeleniach. V najbližších dňoch by sa dobrovoľnícka služba mala rozšíriť o 6 kňazov v Bardejove, 4 kňazov vo Svidníku, 6 kňazov v Snine, 4 kňazov v Trebišove a 4 kňazov v Humennom. S ponukou sme oslovili aj nemocnice vo Vranove nad Topľou a v Michalovciach.

Ochota kňazských dobrovoľníkov prekvapila aj samotného arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý ich od začiatku podporoval a osobne sa angažoval na rokovaniach  s  nemocnicami. „Spontánna iniciatíva našich mladých kňazov ma pochopiteľne potešila a dal som súhlas na výpomoc, pretože naozaj niektoré nemocnice majú personálny nedostatok. Samozrejme, že som bol povzbudený ich ochotou a od začiatku som im zdôrazňoval, aby boli opatrní, naozaj predovšetkým bezpečnosť a musíte sa zodpovedne chrániť. Ja žehnám na diaľku všetkých tých, ktorí sa tak iniciatívne chytili tejto aktivity, žehnám aj našich chorých v nemocniciach, pretože potrebujú  duchovnú pomoc, “  zdôraznil na záver Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita.

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová