Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
06. marca 2021

Ján Figeľ žiada úpravu pre verejné bohoslužby

Pridlho zavreté kostoly sú nie len vážnym obmedzením pre veriaceho človeka, ale zhoršujú už aj tak napätú atmosféru z epidémie v spoločnosti.  Ján Figeľ  vo svojom liste, adresovanom premiérovi a členom vlády,  s bolesťou vníma rekordné počty spoluobčanov, ktorí zomreli kvôli epidémii a tisíce chorých , ktorí sú v ohrození. „To najcennejšie bohatstvo, ktoré všetci máme, je život samotný. Život je absolútnou hodnotou. Pandémia, ktorá nás ohrozuje, je rozsiahla a nebezpečná.“  Aj preto sa prihovára, ako predseda Správnej rady Nadácie A. Tunegu, za dodržiavanie  nevyhnutných protiepidemiologických  opatrení štatutárnymi orgánmi cirkví či náboženských spoločností a  kompetentnými štátnymi orgánmi v zhode s verejným záujmom . Avšak opatrenia prijaté vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR , platné od 8. februára 2021  sú podľa neho  nezákonné a  v rozpore s Ústavou SR a s Európskym dohovorom o ľudských právach.

„V rokoch 2016-19 som ako Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ obhajoval takúto slobodu jednotlivcov a komunít v rôznych krajinách sveta. Je dôležitá pre každého, pre veriacich i neveriacich, pre tých, čo vyznávajú vzťah k Bohu a sú presvedčení o večnosti života, i pre ateistov, pre náboženských i sekulárnych humanistov,“ píše Ján Figeľ v liste, ktorý poslal na vedomie prezidentke SR Z. Čaputovej a   predsedovi NR SR B. Kollárovi. A preto  žiada o bezodkladné prijatie rozhodnutí, ktoré povedú k zmene §4 a ďalších ustanovení Vyhlášky ÚVZ (tzv. COVID AUTOMAT) tak, aby bolo „rešpektované základné právo občanov na uplatňovanie slobody náboženského vyznania alebo viery a ich prejavenie v spoločenstve a verejnou formou, ako to garantuje čl. 24 ods. 2 Ústavy SR a čl. 9 Európskeho dohovoru. Pri obdobnej pandemickej situácii nie sú v žiadnom susednom štáte uplatňované tak striktné opatrenia vo forme zatvorených kostolov ako na Slovensku. Naša ústava nedáva v tejto oblasti oprávnenie k jednostrannosti či riadeniu náboženského života zo strany štátu“, zdôrazňuje v liste Ján Figeľ.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová