Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
26. augusta 2021

Evanjelizačná škola Svätého Ondreja

 

Komunita Emanuel v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe PO, UPeCe KE, ACM KE) pozýva mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja - EŠO.

Štúdium je  zamerané na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít. Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, webovej stránke alebo facebooku. 

Ján Kulan, moderátor ACM

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová