Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
15. juna 2019

Ďakovná sv. omša za darcov krvi

 Darcovia krvi sú ľudia, od ktorých závisia milióny ľudských životov. A to doslovne. Krv sa doteraz nikomu nepodarilo umelo vyrobiť. Moderná medicína síce dokáže zázraky – vo väčšine prípadov by však bola úplne bezmocná bez ľudí ochotných nezištne krv darovať. Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi aj tento rok Slovenský Červený kríž upriamuje pozornosť verejnosti na týchto každodenných hrdinov.

V košickom Dóme sv. Alžbety sa 14. júna podvečer konala svätá omša za darcov krvi. Zúčastnili sa na nej zdravotnícky personál, darcovia krvi a kňazi, ktorí sú sami mnohonásobnými darcami. Hlavným celebrantom slávnosti bol emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč. Sám je držiteľom diamantovej Janského plakety. Krv daroval od svojej mladosti až do dovŕšenia veku, v ktorom už nie je darovanie možné. Arcibiskup Alojz sa vo svojej homílii prihovoril darcom, zdravotníkom aj pacientom. Všetkých spojil s osobami, ktoré vystupujú v evanjeliu.

Pacienti - trpíte úrazmi a chorobami. Vaša choroba je ako Ježišova krížová cesta so všetkými peripetiami. Zdravotníci - vy ste ako Šimon Cyrénsky. Pomáhate pacientom nosiť ich kríž. Ako Veronika, ktorá utiera Kristovu tvár. Navraciate deťom rodičov, rodičom deti, manželom partnerov, starým chuť pre pokojnú starobu. Darcovia krvi - vám nie sú ľahostajné životy spoluobčanov. Neznámych pacientov, ktorí sa ocitli vo vážnych situáciách. Vy ste sa rozhodli pomôcť. Ste ako milosrdný Samaritán, ktorý neobišiel ťažko zraneného cestujúceho. Všetci poznáme úslovie "daruj krv - zachrániš život". Všetci, zdraví i pacienti, sme vám zdravotníkom a darcom vďační. A zaslúžite si našu úctu. Žehnaj vás Pán Boh!“

V závere svätej omše poďakovala za zdravotníkov MUDr. Jitka Mačalová, primárka košickej NTS všetkým darcom . „Verím že aj táto svätá omša prispeje k zvýšeniu úcty k darcom krvi v tejto spoločnosti. Pretože ani jedna transfúzia krvi nie je bežná a bez darcu krvi je nemožná."

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová