Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
13. mája 2019

Arcidiecézna púť detí v Obišovciach

Už po tretí krát putovali deti, rodičia, animátori a členovia rôznych spoločenstiev do Obišoviec na Arcidiecéznu púť detí.

Toto podujatie sa súčasne koná vo viacerých diecézach na Slovensku pod záštitou hnutia eRko ako poďakovanie koledníkom Dobrej noviny za ich vianočné koledovanie.

Aby stretnutie malo charakter púte, deti sa spoločne stretli v Ličartoviciach. Odtiaľ ich cestu do Obišoviec lemovalo niekoľko zaujímavých staníc.

Venovali sa životu a odkazu blahoslavenej Anny Kolesárovej. Misijný rozmer stretnutia doplnil aj spoločný obetný dar, ktorý prinášali mladí pútnici. Boli to buď trvanlivé potraviny, školské potreby či drogéria, ktoré využijú núdzni ľudia cez arcidiecéznu charitu v Košiciach. O občerstvenie sa pútnikom postarala Farnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach.

Po obede čakal na mladých ďalší program. Či už išlo o zaujímavé workshopy alebo duchovný program v podobe modlitby svätého ruženca.

Vyvrcholením stretnutia bola svätá omša slúžená o. biskupom Markom Forgáčom. Vo svojom príhovore hovoril o Dobrom Pastierovi: „Každý z nás potrebuje byť v živote vedený, aj keď sa nám to občas nemusí páčiť. Dobrý Pastier ja však ten, čo vedie svoje ovečky v slobode, bez donútenia a s láskou. Aj vy deti môžete byť pastiermi.

O dva dni si pripomenieme Fatimskú Panny Máriu, ktorá sa zjavila deťom a práve deti pritiahli ku Márii a Ježišovi zástupy ľudí. Rovnako bl. Anka Kolesárová, ktorá ako mladá vydala veľké svedectvo. Aj ona sa stala akoby malým pastierom, ktorý priťahuje k tomu najväčšiemu Dobrému Pastierovi“.

Celkovo sa púte detí v Obišovciach zúčastnilo okolo 1300 účastníkov zo všetkých kútov arcidiecézy.

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová