Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
16. septembra 2019

Prešovská kalvária má dvestopäťdesiat rokov

Kalvária nad mestom Prešov bola v minulosti považovaná za jednu z najkrajších v Uhorsku. Tvorí ju súbor kaplniek krížovej cesty a kostolíka sv. Kríža.

Od piatka do nedele (13. - 15. 9. 2019) si veriaci pripomínali významnú udalosť, 250. výročie vzniku kalvárie. 14. septembra 1769 sa konala na kalvárii posviacka tamojšieho Kostola sv. Kríža. Hoci sa kalvária postupne rozrastala, za oficiálny dátum vzniku je považovaný tento termín.

Celý komplex kalvárie bol ukončený až v r. 1893 a okrem kostolíka sv. Kríža ho tvorí štrnásť kaplniek krížovej cesty, kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín. Ako uviedol prešovský dekan Jozef Dronzek: „Celý rok sme venovali oslave tohto jubilea. Pripomínali sme si viaceré duchovné aj kultúrne aktivity spojené s týmto miestom. Pravdaže centrom bola odpustová slávnosť, ktorú sme tento víkend zavŕšili s otcom arcibiskupom a za krásnej účasti veriacich. Program sme vystavali od piatka do nedele a mysleli sme aj na mládež, mali sme zaujímavé hudobné predstavenie a samozrejme slávnostnú sv. omšu v sobotu.“

Spomínanú svätú omšu slávil košický arcibiskup Bernard Bober. Ten vyzdvihol kalváriu ako vzácny a charakteristický bod Prešova. „Kalvária sa budovala dlhé roky a dodnes sa ju farnosť, mesto aj pamiatkový úrad snažia obnovovať a uchovávať. V 19. storočí na Prešovskú kalváriu chodili doslova tisíce ľudí zo širokého okolia. Každý sem niesol svoj kríž, ten je vždy spojený s našim životom. Ide len o to, či rozvíjam mystiku kríža vo svojom vlastnom živote. Čo mi Boh chce týmto krížom povedať? A tak v minulosti aj dnes prichádzajú na toto miesto ľudia hľadať odpoveď na svoje kríže a myslím, že ju aj nachádzajú.“ 

Prešovská kalvária je živá aj počas roka. Sväté omše sa tu konajú v nedeľu o 16:30 hod. Stále prebieha aj obnova kalvárie. Momentálne sa rekonštruujú sväté schody, ktoré by v blízkej budúcnosti mali byť dokončené a sprístupnené verejnosti.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová