Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
30. mája 2019

Deviaty ročník misijnej vedomostnej súťaže

Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy  organizovali 29. mája 2019 v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove, deviaty ročník misijnej vedomostnej súťaže starších žiakov základných škôl.

Začiatok patril svätej omši v kaplnke Arcidiecézneho centra pre mládež, ktorú celebroval moderátor centra vdp. Marek Roják spolu s kňazmi, ktorí odprevádzali mladých súťažiacich.

Súťaže sa zúčastnilo dvanásť  trojčlenných družstiev chlapcov a dievčat z 8 základných škôl a farností, ktorých sprevádzali rehoľné sestry, katechéti a učitelia z jednotlivých škôl a farností.

Bardejov, ZŠ s MŠ Bl. Zefyrína – 2 družstvá; Belá nad Cirochou, CZŠ sv. Petra a Pavla; Humenné ZŠ SNP 1; Humenné farnosť Sťatie sv. Jána Krstiteľa; Kendice, CZŠ sv. Michala; Kobyly, farnosť Obetovanie Panny Márie; Plavnica, ZŠ s MŠ – 2 družstvá; Svit, ZŠ Komenského a ZŠ Mierová a ZŠ Široké.

Súťažiaci si zmerali sily v troch súťažných kolách , zo znalosti Svätého Písma, v čo najrýchlejšom vyhľadávaní súradníc Nového a Starého zákona, či lúštenie tajničiek, ktorých znením boli vybrané citáty zo Svätého písma. Témy súťaže boli z oblasti katechizmu a kresťanstva, zo života Pána Ježiša; význam a symboly najväčších kresťanských sviatkov; zo života svätcov a novodobých slovenských blahorečených kňazov, rehoľníkov a laikov.

Každý zo súťažiacich bol po vyhodnotení súťaže obdarovaný vecnými cenami a diplomom. Prvé miesto obsadilo družstvo zo základnej školy Plavnica.

Informoval: Bc. Štefan Kondis, diecézny riaditeľ PMD /www.pmd.rimkat.sk/, foto Martin Ďurčo

 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová