Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Sv. Alžbeta

 

Sv. Alžbeta, patrónka košickej katedrály a mesta Košice, dcéra uhorského kráľa Ondreja II. a Gertrúdy, sa narodila 7. júla 1207 v Blatnom Potoku (Sárospatak, Maďarsko), podľa inej tradície v Bratislave, kde vyrastala štyri roky. Ako jednoročnú ju zasnúbili s durínskym krajinským grófom Ľudovítom, ktorý bol od nej o sedem rokov starší. Po smrti matky sa viac primkla vo viere k Bohu.

V roku 1211 ju presťahovali na zámok Wartburg v Durínsku. Po zavŕšení 14 rokov sa vydala za svojho snúbenca. Medzi nimi panovala skutočná ľudská a kresťanská manželská láska. Narodili sa im tri deti: Hermann, Sofia, bl. Gertrúda. V jej okolí bol honosný život, Alžbeta však bola nadchnutá ideálmi sv. Františka a svojou mimoriadnou priazňou zahŕňala biednych a chorých ľudí. V roku 1226 po povodniach a hladomore vynikla v charitatívnych dielach.

Manžel ju vždy podporoval, ale v roku 1227 zomrel na mor počas krížovej výpravy v južnom Taliansku. Manželovi príbuzní ju následne vydedili a obrali aj o deti. Vtedy ju podporili predstavitelia cirkvi, medzi nimi matkina sestra – abatyša Matilda z Kitzigenu, biskup Egbert a jej posledný spovedník Konrád z Marburgu, ktorý napísal jej životopis. V pravotách s rodinou získala časť dedičstva, za ktorý postavila v Marburgu nemocnicu a sama tam slúžila chorým. Zomrela v povesti svätosti ako 24-ročná 17. novembra 1231 a pochovali ju v Marburgu. Pri jej hrobe sa stalo veľa zázrakov. V roku 1235 ju pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú.

 

  • Sviatok: 17. novembra

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová