Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk

Jozef Kunszt

 

Jozef Kunszt [Kunst] pochádzal z chudobnej oravskej rodiny. Otec Jozef mal farbiareň, matka Anna Mária Wolfová bola domáca. Študoval na gymnáziu v Komárne, Ostrihome, Budíne, Trnave, kde absolvoval aj filozofiu. Bohoslovec v ostrihomskom seminári, 1807 Emericanum Bratislava, 1808 Trnava, 1810 teológia Pázmaneum Viedeň, 1813 kaplán v Drégelypalánku, 1814 arcibiskupský archivár v Ostrihome, 1816 zapisovateľ (matrikár Sv. Stolice), 1. 11. 1820 vicerektor viedenského Pázmanea, 17. 7. 1830 bratislavský kanonik, 1831 - 1845 rektor Pázmanea Viedeň, 1833 titulárny opát BMV (vo Veszprémskej stolici), 20. 4. 1836 (-1850) ostrihomský kanonik, 12. 6. 1840 šaštínsky archidiakon, 12. 5. 1844 svätoštefanský prepošt, 1845 zástupca prímasa Jozefa Kopácsa, 18. 9. 1847 ostrihomský kapitulárny vikár, 1848 Ferdinandom V. menovaný za titulárneho pharijského biskupa, 1850 košický biskup, 30. 11. 1851 menovaný za kaločského arcibiskupa. Diecézu opustil 15. 5. 1852. Skutočný vnútorný tajný radca, 1863 rytiersky kríž Leopoldovho radu a veľkríž Radu sv. Štefana.
 
Na Pázmaneu založil maďarskú literárnu školu, podporoval maďarské kultúrne ustanovizne, najmä cirkevné školstvo a sociálne ustanovizne, na ktoré vynaložil okolo milióna zlatých. Dovolil dekanom nosiť fialové cingulum a nariadil kňazom, ktorí sa chcú osamostatniť, že po troch rokoch účinkovania majú zložiť synodálnu skúšku a až po jej úspešnom absolvovaní sa môžu uchádzať o faru. V Košiciach vyšli dva jeho pastierske listy.
 
Za kapitulného vikára počas vakancie bol zvolený SS.Th.Dr. Adam Szolcsányi, kanonik-katedrálny archidiakon. Viedol diecézu 5 mesiacov, potom sa pre chorobu vzdal. Kapitula už nevolila nového vikára, ale požiadala už menovaného, ale ešte neintronizovaného biskupa I. Fábryho, aby prevzal správu diecézy ako kapitulný vikár. Fábry bol tak vikárom od 21. 10. do 30. 11. 1852.
 
 • * 28. 6. 1790 Zubrohlava
 • o. 1813
 • k. 25. 8. 1850 Ostrihom
  Ján Scitovszký, prímas
  Imrich Palugyai, nitriansky biskup
  Juraj Haulik, záhrebský biskup
 • m. 30. 5. 1850 František Jozef I.
 • i. 6. 10. 1850 Košice
 • t. 1852 Kaloča (Maďarsko), arcibiskup
 • + 5. 1. 1866 Pešť (Maďarsko)
 • p. 1866 Kaloča (Maďarsko)

 


 

Biskupský erb
 

Na štíte menší štít, z ktorého vyráža korunovaná orlica. Vľavo, vpravo a pod čestným štítom je po jednej hviezde. Nad štítom korunovaná helma, z ktorej vyrastá kríž. Za prikrývadlami vpravo mitra, vľavo berla s točením von. Všetko prevýšené arcibiskupským klobúkom.

 

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová