Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
21. mája 2020

Zomrela mama kňaza dp. Petra Kentoša

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 19. mája 2020
zaopatrená sviatosťami zomrela doma vo veku 84 rokov života
naša drahá mama, stará mama a prastará mama,

Anna  Kentošová rod. Veliká

Narodila sa 24. júla 1935 v Jastrabí nad Topľou.
Pohrebné obrady spojené so zádušnou svätou omšou budú
vo štvrtok 21. mája 2020 o 15.00 hod.
    v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Čaklove.

Requiescat in pace!

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová