Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
20. marca 2020

Zomrela mama kňaza dp. Jána Giča

„Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.“
Ž 62, 2

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 20. marca 2020
zaopatrená sviatosťami odišla do Domu Otca v 77. roku života
milovaná mama a stará mama

Anna Gičová  rod. Ďuriková

Za dar jej života chceme poďakovať pri pohrebných obradoch
v nedeľu 22. marca 2020 o 11.00 hod.
na cintoríne v Belej nad Cirochou.

synovia Marián, Jozef a Miroslav s rodinami
a syn Ján, kňaz

 

Na pohrebných obradoch sa z dôvodu šírenia epidémie zúčastnia iba najbližší príbuzní.
Kňazov a veriacich prosíme o zjednotenie v modlitbe na diaľku.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová