Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
03. januára 2018

Zomrela mama kňaza Andreja Krivdu

S hlbokým zármutkom a s kresťanskou vierou vo vzkriesenie

oznamujeme, že dňa 1. januára 2018 povolal vo veku 66 rokov Pán života

do večnosti našu manželku, mamu a starú mamu

Máriu Krivdovú, rod. Lojanovú

pohrebné obrady spojené so svätou omšou budú

vo štvrtok 4. januára 2018 o 13.00 hod.

na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach.

    Parte:Parte - Mária Krivdová
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová