Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
30. jula 2019

Zomrel otec kňaza Vincent Vojtek

S hlbokým žiaľom a kresťanskou nádejou oznamujeme všetkým príbuzným, priateeľom a známym, že náš otec, dedko, svokor, brat, švagor a príbuzný

Vincent VOJTEK

nás dňa 30. júla 2019 vo veku 72 rokov navždy opustil.

Posledná rozlúčka s našim zosnulým bude dňa 1. augusta 2019 o 10.00 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Michala archanjela v Šarišských Michaľanoch.

Odpočívaj v pokoji!

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová