Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
08. novembra 2019

Zapáľme svetlo obetiam potratov

Aktuálne na Slovensku prebieha 17. ročník kampane Fóra života: Sviečka za nenarodené deti. Každoročne ju v čase Pamiatky zosnulých (2. november) zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. Táto kampaň zapaľuje sviece, ale i srdcia za všetky nenarodené deti. 

V Košiciach sa v dušičkovom čase koná aj ďalšia akcia,  ktorá upriamuje pozornosť na nenarodených. Zapáľme svetlo obetiam potratov. Ide o celodennú aktivitu, ktorá sa skladá z modlitbovej časti, informačnej kampane, svätej omše a krížovej cesty pred Starou nemocnicou v Košiciach. 

 Dobrovoľníci ochotní modliť sa priamo na mieste, kde sa vykonávajú potraty sa stretli pred zdravotníckym zariadením na Gemerskej ulici 3 už ráno o 7.00 hod.  Ich tichá modlitbová prítomnosť trvala až do 14.00 hod. Okrem modlitieb pripravili dobrovoľníci, na chodníku pred areálom, výstavu modelov embryonálneho vývoja a  okoloidúcim distribuovali osvetové letáky. “Podarilo sa nám osloviť spoločenstvá, školy, hnutia, farnosti, aby nám prišli pomôcť a zapojili sa aspoň pol hodinovou modlitbou do tohto podujatia za život. Vystriedalo sa tu tak - do stovky ľudí. Keďže v blízkosti je niekoľko škôl oslovili sme aj mnoho študentov a takto postupne budujeme povedomie, že už počatý  život je hodný ochrany.” uviedla Ivana Kovaľová koordinátorka dobrovoľníkov. 

 O 18.00 hod. pokračovalo podujatie Zapáľme svetlo obetiam potratov,  svätou omšou v kostole Kráľovnej pokoja, Košice-Juh, ktorú  celebroval Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Ten vo svojom príhovore spomenul, ako ľahko je prejsť od lásky k nenávisti a od nenávisti k láske.V láske sa počne nový život, ale zrazu môže nastúpiť nenávisť a môže tento život odvrhnúť.  Otec biskup zároveň povzbudil všetkých, ktorí sa aktivizujú za život. Ako príklad uviedol laika pochádzajúceho z Talianska, ktorý je aktuálne v procese blahorečenia. Jeho životným heslo bolo – „Aby nás smrť našla živých.“ Povzbudzujem všetkých ku sviatostnému životu, aj k aktívnemu životu, aby keď raz príde stretnutie s našim Pánom, ako si to obzvlášť pripomíname v tieto dni dušičkovej oktávy, tak aby sme boli zastihnutý živý”: dodal biskup Forgáč.

Po svätej omši sa veriaci presunuli do areálu Starej nemocnice, kde si v krátkych zamysleniach pripomenuli Ježišovu krížovú cestu v utrpeniach rodičov a detí, zasiahnutých umelým potratom.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová