Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
28. mája 2020

Verejné bohoslužby od 17. júna 2020

 Slovenskí biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.

Naďalej platí pre účasť na bohoslužbách

  • vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest,
  • pri vstupe vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice,
  • dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
  • nepodávať si ruky – znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu 
  • povinnosť šachovnicového sedenia počas bohoslužieb sa mení na odporúčanie.
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová