Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
28. augusta 2020

Veni Sancte pre katechétov

V deň spomienky na sv. Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach uskutočnilo slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 pre všetkých katechétov Košickej arcidiecézy.

  Na úvod stretnutia sa katechéti zišli v seminárnom kostole na svätej omši slúženej pomocným biskupom, Marekom Forgáčom.

Táto práca a toto povolanie je beh na dlhé trate, ktorý si vyžaduje trpezlivosť v tejto realite dobra a zla. Nad všetkým stojí náš dobrý Boh a okrem toho, odovzdávanie viery nie je len v rukách nás učiteľov. Vidieť to môžeme na živote svätého dnešného dňa. Augustín tiež spočiatku viac patril do reality zla. A čo spôsobilo jeho konverziu?

Všimnime si tri elementy. Bolo to jeho štúdium, príhovor jeho matky a nakoniec biskup sv. Ambróz, ktorý ho pokrstil. Element školy, rodiny a Cirkvi vstupujú do katechézy a evanjelizácie. Nie sme tu teda na odovzdávanie viery sami.“

Po svätej omši pokračoval program katechétov odovzdávaním ďakovných listov učiteľom pri príležitosti jubilejných desiatich, dvadsiatich a tridsiatich rokov ich práce v školskom vyučovaní náboženstva. 

Odbornú časť stretnutia viedol biskupský vikár a riaditeľ diecézneho katechetického úradu, Vladimír Šosták.

Pripravil si prednášku na tému: Poslanie učiteľa náboženstva v perspektíve kníh Exodus, Jonáš a evanjelium podľa Jána.  Následne dostali  katechéti niektoré organizačné pokyny pre nadchádzajúci  školský rok. 

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová