Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
06. jula 2020

V Košiciach je nový farár a dekan Allan Tomáš

V košickej katedrále sa na sviatok Sv. Cyrila a Metoda ujal úradu  farára a dekana  Allan Tomáš, ktorý pochádza  z Michaloviec a v roku 1998  prijal kňazskú vysviacku.  Po ostatných  štrnástich rokoch pôsobenia v Snine  má  nové pôsobenie v košickej katedrále ako farár farnosti  svätej Alžbety v Košiciach a dekan Dekanátu  Košice - stred.   V úvode Eucharistickej slávnosti mu  košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober  odovzdal symbolicky kľúče od katedrály .

„Prišiel som medzi vás aj preto, aby som  tejto  farskej rodine dodal viac odvahy angažovať sa za vieru. Preto vám chcem na ceste svedectva viery poskytnúť  podporu a povzbudenie cez  vášho nového duchovného otca Allana Tomáša a uvádzam ho do úradu farára a dekana .

Bude pastierom pre všetkých , bude vás posilňovať vo viere a aj múdro naprávať, keby ste v niečom pochybili. Chorým a umierajúcim bude pomáhať súcitnoú láskou a bude určite povzbudzovať aj mládež a   manželov a rodičov usmerňovať pri plnení ich povinnosti voči rodine a deťom,“ zdôraznil vo svojej  homílii košický arcibiskup Bernard Bober.

Po nej boli prítomní veriaci svedkami obnovy kňazských sľubov ,  zloženia vyznania viery a sľubu nového  farára a dekana   Allana   Tomáša.

Na záver slávnosti  nový farár  a  dekan  Allan Tomáš vyjadril svoju úctu arcibiskupovi a zdôraznil, že chce spolu s kaplánmi a kúriou  vždy spolupracovať  na príprave slávenia liturgie v tejto katedrále,  „pretože v prvom rade je tu Vaša katedra  a je to váš chrám. Nič nie je náhoda a preto na začiatku  svoje služby chcem prosiť,  aby som misiu,  ktorá mi bola zverená naozaj naplnil.

Chcem byť v prvom rade dobrým pastierom pre všetkých, ktorí sú mi zverení , pre vás milí košičania , ale aj pre tých, ktorí tu do katedrály prichádzajú , pretože je matkou všetkých kostolov.

Pozdravujem svojich spolubratov kňazov v dekanáte a  som vám vďačný, že ste tu  a mojou veľkou túžbou je,  aby sme naozaj vytvorili bratstvo a  priateľstvo, aby naši veriaci tu v Košiciach cítili , že sme jedno.

Katedrálu, ktorá už roky prechádza nádhernými zmenami, za čo patrí vďaka aj mojím ctihodným predchodcom,  tu prítomnému otcovi Pavlovi Drábovi , či odchádzajúcemu dekanovi  Františkovi Šándorovi, chcem aj ja,  túto perlu gotiky strážiť,  chrániť a zveľaďovať a to tak duchovne ako aj tým , aby všetko  začaté pokračovalo , aby sa skvela vo svojej nádhere.“


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová