Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. juna 2020

Sviatok Nasvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Sviatok  Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  pripadá vždy na štvrtok po Najsvätejšej Trojici.

Aj ked jeho slávenie bolo tento  rok iné  a na viacerých miestach  pre obmedzenia chýbali  tradičné procesie po svätých omšiach, v košickej katedrále sa v nedeľu 14. júna  dopoludnia uskutočnila Eucharistická slávnosť s košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom a nasledovala aj procesia v centre Košíc.

Sprievod po Hlavnej ulici sa po zastaveniach pri Vítezovom dvore , uršulínskom kostole sv. Michala Archanjela,  pred premonštrátskym kostolom Najsvätejšej Trojice a pri Urbanovej veži  skončil v Dóme sv. Alžbety.

V príhovore arcibiskup Bernard Bober pripomenul, že „všetci potrebujeme viac pokoja a viac radosti do života, a vieme, že nikdy nám to nebude stačiť.

Vždy budeme túžiť po lepšom živote. Budeme túžiť po večnom živote.  Preto nám tak dobre padnú Ježišove slová: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky (Jn 6, 51).

          Zo svätého prijímania nám pribúda síl, aby sme dokázali vydržať na ceste za Ježišom – aj v časoch, keď sa nám vodí horšie, materiálne i vzťahovo. Lebo tento kúsok chleba, v ktorom je celý Kristus, nám dáva silu i odvahu ísť ďalej, až k večnosti.

          Zapojme sa preto do oslavy Eucharistického Krista so všetkou radosťou a odovzdanosťou. Tu slávime základ našej viery a nášho kresťanského povolania!

Dnes v našej procesii chceme ukázať celému mestu i svetu, z čoho, alebo vlastne z koho čerpáme silu pre zmysluplný kresťanský život!“

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová