Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
21. jula 2021

Svätý Otec František navštívi Slovensko

 

Mimoriadné spoje počas návštevy Sv. Otca

Košice 28. júl (ABÚ) -  V prípravách na príchod sv. Otca na Slovensko sú aktívne aj mestá a samosprávne kraje. Košický samosprávny kraj vypraví 14. septembra, kedy Svätý Otec navštívi Košice, mimoriadne autobusové spoje, ktoré budú zvážať veriacich z jednotlivých farností. Kraj vypraví približne 100 autobusov, z toho dôvodu bude upravený aj cestovný poriadok prímestskej autobusovej dopravy v kraji. „Keďže väčšina ľudí príde z iných miest, nielen z mesta Košice, Košický samosprávny kraj vypraví mimoriadne autobusové spoje. Osobitne oslovíme zariadenia sociálnych služieb s možnosťou individuálnej prepravy hendikepovaných vo vekovej kategórii 15 – 30 rokov, s ktorou sa Svätý Otec stretne na štadióne Lokomotívy. Je pre nás dôležité, aby aj tieto skupiny osôb pocítili, že máme záujem sprostredkovať im toto jedinečné duchovné obohatenie,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Mimoriadne autobusové spoje budú jazdiť k záchytným parkoviskám, ktoré budú zriadené v Košiciach, k štadiónu Lokomotívy bude premávať kyvadlová doprava. Každý, kto má záujem dopraviť sa niektorým z mimoriadnych autobusových spojov do Košíc, môže svoj záujem nahlásiť priamo vo svojej farnosti do 20. augusta. „V súčasnosti pripravujeme všetko potrebné na to, aby sme návštevu Svätého Otca dobre zvládli. Jednotlivé farnosti sme už informovali o možnosti dať sa zaočkovať výjazdovou očkovacou službou kraja ak sa nám  do stredy,  4. augusta prihlásia a informovali sme ich aj o možnosti využiť mimoriadne autobusové spoje, ktoré budú vypravené 14. septembra,“ povedal arcibiskup Bernard Bober.

 

 

 

INFORMÁCIE  PRE FARNOSTI

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Košiciach

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch miestach.

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov.

Informácie pre obe miesta:

  • Podmienka účasti

Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny).

Košický samosprávny kraj ponúka pre farnosti možnosť očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. V prípade záujmu prosíme kňazov Košickej arcidiecézy (aj rehoľníkov na území Košickej arcidiecézy) alebo nimi poverené osoby, aby do stredy 4. augusta 2021 nahlásili počty záujemcov na infoke@navstevapapeza.sk. Tiež prosíme uviesť, či je možnosť očkovania na farskom úrade.  

 

  • Registrácia

- OSÔB: stretnutia sa budú môcť zúčastniť tí, ktorí sa VOPRED zaregistrujú do celonárodného systému. Registrácia by sa mala spustiť 1. augusta 2021 do naplnenia kapacity miest stretnutí.

- AUTOBUSOV: Ak sa chystáte prísť ako farnosť/spoločenstvo/skupina a plánujete si objednávať autobus, prosíme o registráciu autobusu s mladými z farností, spoločenstiev alebo organizovaných skupín, rovnako aj o registráciu autobusu s Rómami z farnosti/rómskych komunít (v prípade, že sa chystáte na stretnutie na Luník IX) kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia.

Teda registrácia účastníkov na obe košické miesta je nevyhnutná v dvoch krokoch:

1. registrácia osôb (od 1.8.2021)

2. registrácia autobusov cez farnosti/spoločenstvá/komunity kvôli logistickému zvládnutiu dopravy.

Linky pre registráciu budú zverejnené na stránke: navstevapapeza.sk

 

  • Doprava

Pochopiteľne v deň stretnutia bude doprava v Košiciach s istými obmedzeniami a k štadiónu Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené na záchytných parkoviskách.

Z toho dôvodu bude zabezpečená kyvadlová doprava zo záchytných parkovísk. Po registrácii autobusu dostane zodpovedná osoba spätný mail s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami k parkovaniu autobusov.

Košický samosprávny kraj ponúka aj možnosť zabezpečenia dopravy autobusmi ZADARMO na stretnutia pre účastníkov do Košíc a späť. Prosíme záujem z farnosti nahlásiť čím skôr (najneskôr do 20. augusta 2021) na infoke@navstevapapeza.sk. Košický samosprávny kraj vás následne bude v tejto veci kontaktovať a dohodne logistiku.

Rovnako bude v tento deň, 14.9.2021, bezplatná Mestská hromadná doprava na celom území Košíc.

 

  • Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Na štadióne TJ Lokomotíva, ako aj na Luníku IX, v tento deň v rámci programu nebude slávená svätá omša, preto vám odporúčame zúčastniť sa svätej omše doma vo farnosti, ak je to možné aj vzhľadom na časové nastavenie.

V Katedrále sv. Alžbety bude možnosť účasti na svätej omši o 11:00 hod., predovšetkým pre účastníkov zo vzdialenejších miest, ktorí budú cestovať od skorého rána. Upozorňujeme ale, že presun po svätej omši na štadión TJ Lokomotíva bude peši.

Taktiež v ďalších kostoloch budú slávené sväté omše podľa farských rozpisov. V prípade záujmu môžete kontaktovať košické farnosti. (Pripravuje sa aj mapka farností a kostolov s rozpismi svätých omší).

 

  • Dobrovoľníctvo

Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde bez ochotných dobrovoľníkov. Prosíme o pomoc s náborom a oslovovaním dobrovoľníkov a zároveň o súčinnosť, ak budeme potrebovať overiť, či daná prihlásená osoba je schopná a dôveryhodná pre danú službu.

Pripájame aktívny link na prihlasovanie dobrovoľníkov, kde sú podrobné informácie o termínoch a službách. Prosíme zvlášť zrelých dospelých, ktorí by nám pomohli s organizáciou, aby sa mladí mohli v čo najväčšom počte zúčastniť priamo stretnutia s pápežom Františkom, ktorý k nám príde práve za nimi.

 

  • Duchovná príprava

Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

Od 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

 

  • Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk

Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/

Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza

 

+421 948 246 031, +421 948 246 032

Pre dobrovoľníkov: dobrovolnicike@navstevapapeza.sk, +421 948 246 033

 

 

 

V Košiciach začalo prihlasovanie dobrovoľníkov

Košice 26. júla (ABÚ) - Na dnešnom stretnutí prípravného tímu ABÚ v Košiciach informovala koordinátorka dobrovoľníkov v košickej arcidiecéze Adriana Čurajová o možnosti prihlasovania pre tých, ktorí  chcú ako dobrovoľníci  pomáhať pri zabezpečovaní a prípravách  stretnutia s mladými alebo pri návšteve Sv. Otca na Luníku IX.

Prihlasovanie sa uskutočňuje na mailovej adrese  dobrovolnicike@navstevapapeza.sk .

Každý, kto sa chce stať členom tímu a pomôcť ,  dostane  následne všetky potrebné informácie, ktoré súvisia  s organizovaním  dobrovoľníkov.

Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober označil návštevu Sv. Otca ako radosť a dar pre našu krajinu a organizovať stretnutie s mládežou  a stretnutie s rómskou komunitou ako  veľkú výzvu,  zážitok a príležitosť  poslúžiť . „Nestačí iba očakávať,  že Svätý Otec príde,  pozývam  mladých  k  dobrovoľníctvu, aby sa aktívne  zapojili  do rôznych služieb predprípravy samotnej akcie a potom aj do komunikácie s ľuďmi,  ktorí budú chcieť navštíviť Košice a budú chcieť byť na stretnutí.  Robme spolu všetko preto , aby sa tu Svätý  Otec dobre cítil“ , dodáva košický arcibiskup Bernard Bober.

 

 

 

 

Košice sa pripravujú na návštevu pápeža Františka

Košice 22. júl  (ABÚ)  Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober  na stretnutí pred košickou katedrálou  pripomenul, že Slovensko si váži a teší sa na návštevu Sv. Otca Františka.  „Keď sme ho požiadali pred dvoma rokmi,  aby vyhlásil  svätú Alžbetu,  ktorá je patrónkou nášho katedrálneho chrámu za patrónku mesta Košíc,  dal tomu súhlas a tak sme ukázali,  že Alžbeta je veľmi sympatická a veľmi vzorová žena,  pretože sa venovala  jednoduchýmh ľuďom ,    ktorí majú problémy. Aj dnes treba o nich hovoriť ,  pretože spoločnosť je taká silná ako je silné práve každé ohnivko na retiazke. A toto je veľmi dôležité pochopiť súvislosti aj cestou Svätého Otca tu u nás v Košiciach,  že naozaj chce prísť , aby posilnil vieru v dobro a aby v tom zápase či spoločenskom alebo cirkevnom,  naozaj bola chuť pracovať preto dobro.  Podľa primátora Jaroslava Polačeka , mesto Košice pripravuje  informačný portál a  do domácností budú distribuovať informačné  letáky. Okrem iného má byť v centre mesta inštalovaná LED obrazovka s priamym prenosom. „Dopravný podnik mesta Košice zabezpečí kyvadlovú dopravu zo všetkých záchytných parkovísk pre účastníkov, ktorí prídu do Košíc, s tým, že v daný deň by mala košická MHD jazdiť zadarmo.“

 

 

 

Návšteva pápeža na Luníku IX bude veľkou vzpruhou“, reagujú saleziáni, ktorí tam pôsobia

Bratislava/Košice, 21. júla 2021 – Ako oznámil Vatikán, počas svojej septembrovej návštevy na Slovensku (www.navstevapapeza.sk) sa pápež František stretne aj s Rómskou komunitou. V utorok 14. septembra o 16.00 ho privítajú na priestranstve pri saleziánskom komunitnom centre na sídlisku Luník IX (www.lunik9.sk) v Košiciach. Od roku 2008 tam medzi Rómami pôsobia Saleziáni dona Bosca. Podľa vyjadrenia Petra Bešenyeia, saleziánskeho delegáta pre pastoráciu Rómov, v prípade priaznivých pandemických opatrení sa očakáva účasť niekoľko tisíc Rómov z celého Slovenska. Prinášame tiež reakciu provinciála saleziánov ako aj direktora saleziánskej komunity na Luníku IX.

Provinciál saleziánov na Slovensku don Peter Timko na oznámenie o návšteve pápeža Františka na Luníku IX reagoval:

„Je to pre nás ďalšie radostné prekvapenie. V prekvapeniach je súčasný pápež František naozaj majstrom. Samozrejme, nie je prekvapením to, že si pre svoje návštevy vyberá najmä najchudobnejších. Ale prekvapením pre nás saleziánov je, že prichádza práve na Luník IX, kde pôsobí naša komunita saleziánov. Jeho návšteva bude určite ľudsky aj duchovne veľkou vzpruhou. A veľmi sa na to teším a som za to nesmierne vďačný. Sme pripravení, pri tejto návšteve, spolupracovať a dobre ju pripraviť, a už teraz sa na ňu chystať modlitbou.“

Saleziánsky delegát pre pastoráciu Rómov a zároveň tajomník Rady Konferencie biskupov Slovenska pre Rómov a menšiny don Peter Bešenyei vyjadril zoči-voči tomuto oznámeniu tri myšlienky:

„Tak sme sa dozvedeli túto radostnú správu, že Svätý Otec príde na Slovensko. Pri tejto príležitosti, keď som sa dozvedel, že príde aj do Košíc na Luník IX, tak ma napadli také tri myšlienky. Prvá, že Svätý Otec je ochotný prísť na miesto, kde nikto nechce ísť. Je ťažko nájsť na Luník IX učiteľov, je ťažko nájsť kňazov, ktorí by tam boli ochotní pôsobiť, a pápež tam prichádza do tohto ťažkého prostredia. Periféria je mu veľmi blízka, prichádza na perifériu Košíc a k ľuďom, ktorí na tejto periférii žijú. Druhá taká výzva z tejto návštevy Svätého Otca je taký odkaz alebo povzbudenie k vzájomnému prijatiu. Cítime, že niekedy je napätie medzi majoritou a minoritou, a Svätý Otec je ten, ktorý buduje mosty a možno aj nám pomôže, aby sme boli takí viac otvorení a vedeli si tak vzájomne odpustiť. Do tretice si ešte uvedomujem, že sa snažíme už veľa rokov evanjelizovať Rómov a nedarí sa nám to, alebo ide nám to veľmi pomaly. A možno Svätý Otec nám vleje viacej nádeje na tejto ceste.“

Direktor štvorčlennej saleziánskej komunity na Luníku IX don Peter Veselský sa pozastavil nad citlivosťou pápeža voči tým, ktorí žijú na „konci sveta“:

„Keď som sa dozvedel, že Svätý Otec príde na Slovensko, do Košíc a zvlášť na Luník IX, tak som si spomenul na to, ako v deň jeho vyvolenia za pápeža povedal, že otcovia kardináli museli zájsť až na koniec sveta, aby tam našli toho, ktorý bude pápežom. A teraz tento pápež z konca sveta hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta, hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta. A tak prekvapil aj nás, že prichádza aj k nám a prichádza aj na Luník IX. Rómovia často žijú oddelene od ostatných, akoby tak na konci dediny, na konci mesta, a Svätý Otec prichádza, aby tieto rozdelenia umenšoval, aby vyváral mosty... Aby sa aj Rómovia cítili súčasťou spoločnosti a súčasťou Cirkvi.“

Saleziáni na Luníku IX

Podľa údajov mestskej časti žije na sídlisku Luník IX v Košiciach 4300 obyvateľov. Saleziáni don Bosca tam pastoračne pôsobia medzi Rómami od júla 2008, keď prevzali aj zodpovednosť za výstavbu komunitného centra. Kostol Zmŕtvychvstalého Krista –  miesto stretnutia Rómov s Bohom, ale aj navzájom –, bol posvätený 30. októbra 2010. Druhá časť centra – mládežnícke stredisko, ktoré ponúka kultúru, voľnočasové aktivity a podporuje priateľstvo a nádej – bolo dané do užívania miestnym obyvateľom v roku 2012. Aktivity, ktoré saleziáni na Luníku IX ponúkajú, majú prispievať k ľudskej a duchovnej zrelosti miestnych Rómov. Viac na www.lunik9.sk .

 

 

 

Harmonogram návštevy v utorok 14. septembra  na Východe Slovenska

21. júl (https://navstevapapeza.sk)

09:00 Prílet na letisko v Košiciach

10:30 Božská liturgia svätého Jána Chryzostoma, ktorej bude predsedať Svätý Otec na                priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove a príhovor Svätého Otca

16:00 Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach a pozdrav Svätého Otca

17:00 Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach a príhovor Svätého Otca

18:30 Odlet do Bratislavy

Podrobné informácie 

 

 

Stretnutie zástupcov Košického samosprávneho  kraja a Košickej arcidiecézy

Košice 21. júl  (ABÚ)  Rokovania o vzájomnej spolupráci sa včera začali na Arcibiskupskom úrade so zástupcami Košického samosprávneho kraja . Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober  sa 20. júla 2021 stretol na Arcibiskupskom úrade v Košiciach s predsedom  KSK  Rastislavom  Trnkom ,  aby  sa  dohodli na oblastiach  možnej  spolupráce  pri príprave  návštevy Svätého Otca Františka v Košiciach.

Samotnému stretnutiu predchádzalo rokovanie predsedov KSK  u  prezidentky SR, ktorá vyzvala samosprávy  k otvorenej spolupráci s jednotlivými biskupmi, u ktorých sa návšteva pápeža uskutoční. Arcibiskup Bober vyjadril radosť z angažovanosti zástupcov KSK.

Na stretnutí ponúkol predseda KSK Rastislav Trnka možnosť osobitnej dopravy pre  pútnikov z jednotlivých farností na stretnutia v Košiciach, poskytnutie dobrovoľníkov, možnosť očkovania cez mobilné očkovacie jednotky KSK, zabezpečenie mobilných tribún s miestami na sedenie. Zástupcova KSK tiež prejavili radosť z toho, že pre Sv. Otca môžu pripraviť a priniesť nejaký konkrétny pamätný dar.

 

 

Podmienkou účasti na stretnutí bude plná zaočkovanosť

Bratislava 20. júla (TK KBS) Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský oznámil, že podmienkou účasti na stretnutiach spojených so septembrovou návštevou pápeža Františka na Slovensku bude plná zaočkovanosť.  "Povolíme účasť vysoko nad rámec platných opatrení, no podmienkou účasti na svätých omšiach a iných podujatiach bude plná zaočkovanosť účastníkov podujatí. Aj týmto chceme dosiahnuť, aby návšteva Svätého Otca na Slovensku bola duchovným zážitkom pre čo najväčší počet ľudí," povedal minister. Zároveň deklaroval, že vynaloží "maximálne úsilie, aby návštevníci svätých omší a ďalších podujatí naplno využili návštevu Svätého Otca a mohli v pokoji prežívať jeho slová povzbudenia." Podľa jeho slov je cieľom "vytvoriť podmienky na to, aby si Svätý Otec zo Slovenska odniesol pekné spomienky, a aby sme spoločne vytvorili podmienky pre jeho sprievod, ale aj veriacich, ktorí budú chcieť prežiť hlboký duchovný zážitok, a zároveň aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí, veriacich aj iných, zúčastniť sa verejných svätých omší."

Na slová ministra reagoval predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý povedal: "Toto rozhodnutie vnímame v duchu našej požiadavky, aby sa na stretnutiach so Svätým Otcom mohlo zúčastniť čo najviac ľudí. Bolo nám komunikované, že z bezpečnostného hľadiska a z hľadiska technických možností je toto jediný reálny spôsob ako počet účastníkov radikálne neobmedzovať." Arcibiskup zdôraznil, že je dôležité, že sa rozhodlo a aj organizátori už budú vedieť, na čom sú, a budú tak môcť pokračovať v prípravách návštevy, na ktoré zostáva len niekoľko týždňov. "Prosíme všetkých, aby túto informáciu zobrali v dobrom, ako snahu umožniť čo najväčší počet účastníkov. Samozrejme, veriacich prosíme aj o modlitby za celú návštevu a za zdravie Svätého Otca, ktorý nás príde v septembri navštíviť," dodal arcibiskup.

 

 

Svätý otec František príde na Slovensko

Vatikán 4. júla (TK KBS) Svätý Otec František dnes oficiálne oznámil, že od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska. Urobil tak po príhovore a modlitbe Anjel Pána na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne. Zároveň ohlásil, že predtým navštívi Budapešť, kde bude predsedať záverečnej svätej omši 52. medzinárodného eucharistického kongresu.
Pri dnešnom poludňajšom stretnutí s veriacimi pri modlitbe Anjel Pána pápež František po udelení požehnania uviedol: „Mám radosť oznámiť, že od 12. do 15. septembra, ak Pán Boh dá, prídem na Slovensko na pastoračnú návštevu.”  Na okamžitú radostnú reakciu skupiny slovenských pútnikov, prítomných na Námestí sv. Petra so štátnymi vlajkami, zareagoval Svätý Otec spontánnymi slovami: „Tamtí Slováci sú spokojní!” 

Ďalej pokračoval   „Prídem 12. septembra] popoludní. Pred tým budem koncelebrovať v Budapešti záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu.

Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí pripravujú túto cestu a modlím sa za nich. Modlime sa všetci za túto cestu a za ľudí, ktorí pracujú na jej organizovaní.“

Pápež František na Slovensku
Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová