Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
24. novembra 2019

Sv. Vincent de Paul v Košiciach 22.novembra

Od štvrtka 26. septembra putujú po Slovensku relikvie sv. Vincenta de Paul. Relikviár v životnej veľkosti s pozostatkami svätého Vincenta navštevuje okrem väčších miest a katedrál aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vincentínske rodiny, hospice a školy, sesterské domy a kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho charizmy. 22. novembra navštívil sv. Vincent aj Košice. V piatok popoludní bol relikviár uložený  v Dóme sv. Alžbety, ktorý zaplnili pútnici. 

Svätého Vincenta v Košiciach privítal počas svätej omše o 18:00 hod. aj košický arcibiskup Bernard Bober. Každý 22. deň v mesiaci zároveň v katedrále patrí  svätému Charbelovi, a tak sa títo dvaja svätci na tomto mieste symbolicky stretli. Vo svojej homílii na toto stretnutie upozornil arcibiskup Bober: „Kráčajme za Charbelom a prosme ho o pomoc v našich chorobách. A aby nám srdce nestvrdlo, prosme sv. Vincenta o silu  pomáhať ľuďom odkázaným na našu pomoc. Takto spolu i dnešný večer podporovaný spoločnou modlitbou, Božou pomocou a milosrdnou láskou k bratom a sestrám, kráčajme do neba. Vincent to povedal veľmi výstižne. Nebo nie je len pre chudobných, ale pre všetkých a bohatí si ho zaslúžia tým, že pomáhajú chudobným“. 

Relikvie sv. Vincenta zotrvali v Dóme do sobotňajšieho večera, kedy boli premiestnené do Komunity dcér kresťanskej lásky na Smetanovej ulici. Odtiaľ putovali do farského kostola Kráľovnej pokoja, kde zostanú až do pondelňajšieho rána. Ako uviedol Jaroslav Jaššo, provinciálny predstavený slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý relikvie sprevádza: „V pondelok ráno sa sv. Vincent presunie do Kráľovského Chlmca, kde sú naše konferencie (konferencia je základnou organizačnou zložkou Spolku sv. Vincenta de Paul, tvorí ju spoločenstvo 10-20 členov), takže tam budeme mať svätú omšu a uctenie relikvií. No a ďalej sa potom premiestnime do Pavloviec nad Uhom, Ohradzian a na ďalšie miesta na východnom Slovensku. Môžem povedať, že skutočne Vincent koná na tejto ceste duchovné obrátenia. Sú tu generálne sväté spovede, spovede po rokoch, slzy šťastia. Pre mňa ako kňaza sú toto veľké zázraky“.

Cieľom tohto putovania sv. Vincenta je oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto francúzskeho svätca 17. storočia, ako aj priniesť jeho orodovanie a milosti vyprosené jeho prostredníctvom k ľuďom. Rovnako je táto púť obetovaná aj za nové povolania a obnovu duchovného života v našej krajine.

FOTO: Šimon Škvarko


Fotogaléria


Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová