Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, +421 55 6828 111, abukosice@abuke.sk
14. 2020

Sprievodca pre nevidiacich v košickej katedrále

V piatok 11. decembra boli sprístupnenie informačné tabule s mobilnou aplikáciou pre zrakovo znevýhodnené osoby v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Dvanásť informačných tabúľ s QR kódmi a NFC čipmi, ktoré po načítaní aplikáciou sprostredkujú text o jednotlivých pamiatkach aj vo zvukovej podobe , tak pomôže zorientovať sa v dejinách a zaujímavostiach košickej katedrály a susednej Urbanovej veže. 


Podľa Tomáša Harbuľáka, projektového manažéra , ide o sprístupnenie  pamiatok znevýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré nemôžu vidieť tú nádheru alebo počuť výklad. Vybraté zaujímavosti  poukazujú na pútnickú trasu, ktorou prechádzal stredoveký pútnik uctiť si relikviu Kristovej krvi. „Túto relikviu už nemáme, ale máme artefakty, ktoré dokazujú tento pútnický charakter miesta.“

Trasa bude symbolicky začínať pri severnej bráne, ktorou pútnici vstupovali do katedrály, smerovať bude k sakristii, okolo hlavného oltára, krstiteľnice, ku kráľovským schodom, cez ktoré sa išlo k vystavenej relikvii, ďalej trasa pôjde k oltáru s relikviami troch svätých košických mučeníkov, popri hrobke biskupov až k stredu krížovej chodby. Informačné tabule s textami v slovenčine a angličtine budú pritom slúžiť všetkým turistom a záujemcom.

Podľa slov košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera je to pozvánka  pre zrakovo znevýhodnené a inak postihnuté osoby , ktoré  navštívia Košice,  aby zavítali aj do katedrály, kde budú mať možnosť dozvedieť sa o eucharistickom zázraku zo stredoveku. „Dnes máme viac možností a prostriedkov a toto je ponuka ktorú snáď nevidiaci ocenia a využijú.“

Projekt pod názvom Via Cassoviensis a Dar od kráľa - Donum regis realizuje združenie Feman v spolupráci s farnosťou sv. Alžbety v Košiciach a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  S finančným príspevkom 8 000 eur ho podporilo Ministerstvo kultúry SR, spolufinancovanie je vo výške piatich percent.

Košickí mučeníci - Obnoviť túžbu po vernosti
Anna Kolesárová